Ammekyr som mangler fôr
Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Avlingstap på 5 milliarder kroner, og avlingsskadeerstatning på 1,5 milliard?

4. august 2018

Landbruk24 har prøvd å foreta en beregning av tap som følge av tørken i Sør- Norge (Østlandet, Sørlandet og Vestlandet unntatt Møre og Romsdal). Hvis en tar utgangspunkt i gjennomsnittlig 50 prosent avlingsreduksjon både på korn og gras kan det bli snakk om 1,5 milliarder i avlingsskadeerstaning for bøndene som er rammet.  Det samlede avlingstapet sammenlignet med et normalår kan bli på 5 milliarder kroner. 

Hvis jordbruket får gjennomslag får sine krav til regjeringen kan erstatningsbeløpet øke med omlag en milliard, om en tar hensyn til at de krever erstatning også for innmarksbeite og  hevet maksimalbeløpet for erstatning pr gård. I tillegg kommer kravet om tilskudd til transport av grovfôr og halm, som er umulig å tallfeste.
Sammenlignet med et normalår kan det mangle over en milliard fôrenheter grovfôr. Det tilsvarer  ca 6,5 millioner vanlige rundballler av gras.

Det må understrekes at dette er enkle beregninger med svært mange usikkerhetsmomenter, men anslaget som kom tidligere i uka på en halv milliard i erstatning er sannsynligvis alt for lavt. Siste prognose fra Norsk Landbruksrådgiving tyder på at det blir under 50 prosent grovfôr avling i Sør- Norge. Landbruksdirektoratet har laget en prognose basert på rapportering fra Fylkesmennenene

Forutsetninger
50 prosent reduksjon i avling av korn og gras.
Arealet er fjorårets tall fra søknad om produksjonstillegg i de aktuelle fylker.
Har ikke trukket fra innmarksbeite fra grovfôrarealet.
Avlingsskader i Midt- Norge og Nord- Norge er ikke beregnet.
Avlingsskader for frukt, grønt, bær og honning er ikke beregnet.
Ikke tatt hensyn til avkorting på 750 000 kr pr foretak
Verdi på avling er satt til 2,50 kr/kg korn og 3,85 krFEm grovfôr
Har satt sparte høstekostnader på grovfôr til 75 øre pr. FEm.

Korn: 2 475 808 dekar
Gjennomsnittsavling 5 beste av siste 6 år: 470 kg/dek
Egenandel 30 %: 141 kg/dek
Avling i år: 235 kg/dek
Avling som skal erstattes: 94 kg/dek x 2,50 kr kg = 235 kr/dekar
Anslått erstatning 235 kr/dek x 2 475 808= 581 814 880 kr.
Tap sammenlignet med et normalår: 1 454 537 200

 

Grovfôr: 4 098 397 dekar
Normalavling: 560 FEm
Egenandel: 168 FEm
Årets avling: 280 FEm
Avling som skal erstattes: 112 FEm x 3,85 = 431 kr/dek.
Sparte høstekostnader: 210 kr/ dek
Anslått erstatning: 221 kr/dek x  4 098 397 = 905 745 737 kr
Tap sammenlignet med et normalår: 3 557 408 596

Jordbrukets krav om 50 prosent økt erstatning for grovfôr kan utgjøre
883 614 393 kr

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.