Tilleggsforhandlingene ble satt på pause av Solberg-regjeringen 17.september, og gjenopptatt med ny regjering 19. oktober

Kilde: Norges Bondelag.