Foto: Erik Thallaug / Statsforvalteren i Trøndelag.
Foto: Erik Thallaug / Statsforvalteren i Trøndelag.

Audhild Slapgård ny landbruksdirektør i Trøndelag

20. mars 2023

Audhild Slapgård (39) er ansatt som ny direktør for landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag. Hun tiltrer stillingen i juli.

Audhild Slapgård er bosatt på hjemgården i Vuku i Verdal sammen med mann og fire barn. Hun kjenner landbruksnæringa både gjennom jobben, egen gårdsdrift og en rekke verv i landbrukets bedrifter og organisasjoner. Hun har vært leder i Nord-Trøndelag Bondelag og er i dag styremedlem i Norges Bondelag nasjonalt, et verv hun vil tre ut av før hun begynner hos statsforvalteren.

– Jeg har et bankende hjerte for landbruket, og jeg er svært glad for at jeg nå skal få lov til å bruke engasjementet og kunnskapen min i en ny rolle, sier Audhild Slapgård.

– Landbruket skal bidra til å sikre trygg norsk mat til en voksende befolkning i en urolig verden. Stillingen som landbruksdirektør i Trøndelag gir en unik mulighet til å komme tett på næringsaktører og kommuner, og bidra til å gjennomføre nasjonal politikk i en av de mest spennende regionene i Norge, sier hun.

Veldig gode forutsetninger  

– Jeg ser frem til å få Audhild Slapgård med på statsforvalterlaget i Trøndelag, som leder av en viktig og kompetent landbruksavdeling, sier statsforvalter Frank Jenssen.

– Statsforvalteren skal bidra til å iverksette nasjonal politikk, men har også en viktig rolle som lyttepost og bindeledd mellom sentrale og lokale aktører. Audhild har veldig gode forutsetninger for å håndtere og videreutvikle disse rollene – hun kjenner Trøndelag, hun kjenner lokal og nasjonal forvaltning, og ikke minst kjenner hun den sektoren hun skal ha et særlig ansvar for, sier Jenssen.

Kilde: Pressemelding fra statsforvalteren i Trøndelag