Aslak Snarteland
Foto: Norges Bondelag

Aslak Snarteland innstilt som leder for Vestfold og Telemark Bondelag

27. februar 2021

Valgnemnda innstiller Aslak Snarteland som første leder for det sammenslåtte fylkeslaget Vestfold og Telemark Bondelag. Snarteland har i flere år ledet Telemark Bondelag. Nåværende leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller foreslås som nestleder, samtidig som valgnemnda signaliserer at de forventer at han blir valgt inn i styret for Norges Bondelag.

Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag blir historie 20. mars, og det konstituerende årsmøtet skal gjennomføre valg på alle posisjoner. Alle nåværende tillitsvalgte blir fristilt og har fått spørsmål om de stiller seg til disposisjon videre. – Det er veldig bra at de alle fleste vil være med å bygge det nye laget og at det er kamp om plassene, sier Hans Edvard Torp, – men når to styrer skal bli til ett, er det dessverre ikke plass til alle. Valgnemnda har valgt å prioritere tillitsvalgte med erfaring. – I en oppstartsfase for et nytt fylkeslag mener vi dette er en styrke, sier Torp, – ikke minst at de har erfaring fra sammenslåingsprosessen og kjenner hvilke valg og vurderinger som er gjort.

Valgnemnda er kjent med at begge fylkeslag har foreslått og kjemper for Thorleif Müller som kandidat til styreverv i Norges Bondelag. Hans Edvard Torp kan fortelle at de ved å innstille Thorleif Müller som nestleder kan beholde hans kompetanse på grønt i fylkeslaget og i representantskapet (både leder og nestleder møter). -Vi har tatt høyde for at Thorleif kan få verv sentralt som ikke er forenlig med verv i fylkeslaget, sier Torp, – derfor har vi innstilt en grøntprodusent som andre vara, som da vil rykke opp og møte fast i styret, og kan lede grøntutvalget.

Kilde: Grønt fagsenter