Arne Manger. Foto: Privat
Arne Manger. Foto: Privat

Arne Manger får næringsprisen i Lesja

25. november 2021

Arne Manger (40) får næringsprisen i Lesja 2021. – Manger er en verdig mottaker av prisen, sier ordfører Mariann Skotte.

Det var et enstemmig formannskap som i sitt møte den 25. november bestemte at næringsprisen for 2021 skal gå til Arne Manger.
Han er en mann med mange jern i ilden. Han er engasjert leder av Lesja og Lesjaskog bondelag, en av personene for #bondeopprør21, initiativtaker til landbruksmesse på Lesja og mannen som hadde ideen til den originale løsningen for å få Lesjabygde kafe opp og gå igjen. Og alt dette samtidig som han han driver to fjøs med melk – og kjøttproduksjon.

– Et næringsliv i utvikling
Ordfører Skotte synes det er stas at det har kommet inn så mange gode forslag til verdige vinnere av næringsprisen.
– Det viser at vi har et næringsliv i utvikling. Aktøren som ble valgt har utmerket seg gjennom initiativ som kan bety mye for framtida. Manger har et sterkt engasjement for bønders kår, og landbruket som er en av Lesjas viktigste næringer, sier Skotte.
– Dette var veldig gledelig og overraskende. Jeg har bare jobbet for noe jeg brenner for. Det som er bra for jordbruket er bra for Lesja, og jeg er glad for at jeg kan bidra til optimisme, sier prisvinner Manger.
Manger er en nokså fersk lesjing. Han har kjøpt garden Grindstugu på Lesja, for å satse for fullt på ei framtid i landbruket i Gudbrandsdalens største landbrukskommune.  Sammen med familien kom han flyttende fra Radøy nord for Bergen i 2018. I tillegg til å drive sin egen gard forpakter han nabogarden.
– Jeg må takke familien og de nærmeste rundt meg som holder ut med alle mine ideer og påfunn, ellers hadde ikke dette vært mulig, sier Manger.

I bresjen for mangt
Facebookgruppa #bondeopprør21 som i skrivende stund har nesten 50 000 medlemmer, og nærmere 60 000 personer har signert oppropet for å sikre en bedre framtid for den norske bondenæringen. Gjennom Lesja og Lesjaskog bondelag har han tatt initiativ til et biogassprosjekt. Her har Lesja kommune og bondelaget nå gått sammen om en mulighetsstudie. Landbruksmessen på Lesja skulle egentlig ha blitt arrangert på Lesja for første gang i mars 2020. Nå er ny dato satt til 26. mars neste år.  Temaet for dagen er hvordan teknologisk utvikling kan skape ei god framtid for gardbrukere i fjellandbruket.  
Det blir i nominasjonen lagt vekt på at Manger har vist en faglig dyktighet som engasjerer og inspirerer, og synliggjort at bønder kan påvirke nasjonalt.
– Han er et oppkomme av initiativ og energi som trenger en påskjønnelse for sin innsats, heter det fra en av forslagsstillerne.

13 forslag i år
Lesja kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen. Prisen kan også gis til noen som har ytt ekstraordinært bidrag til å trygge og videreutvikle eksisterende næringsvirksomhet. Ideer og prosjekter som kan videreutvikles til voksende og varig virksomhet kan også premieres. De som får prisen skal på en fremtredende måte ha markert seg innen nyskaping, modernisering, profilering, virkning på øvrig næringsliv og involvering i lokalt utviklingsarbeid.
Det kom inn totalt 13 forslag til hvem som skulle få årets næringspris.
Prisen består av et diplom og et tilskudd på kr 20.000. Prisutdelingen skjer på et senere tidspunkt, avtalt med prisvinner.

Kilde: Pressemelding