Figur: Arla.se
Figur: Arla.se

Arla øker melkeprisen for sjette måned på rad.

27. juli 2022

For sjette måned på rad øker melkeprisen for Arlabøndene. – Vi fortsetter å gjøre alt vi kan for å kompensere de hitorisk høye kostnadene på gårdene, sier direktør i Arla Sverige, Kai Gyllstrøm i en pressemelding fra Arla.

Priset som Arlabönderna får betalt för sin mjölk höjs i augusti med 10,3 öre för både konventionell och ekologisk mjölk i Sverige. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 587,9 öre (5,59 norske kr) per kilo och 649,4 öre (6,17 norske kroner) per kilo för ekologisk mjölk. 

 – Jag är glad över att vi kan höja mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, även i augusti. Att ha en stabil livsmedelsproduktion i Sverige är viktigare än någonsin. Vi på Arla gör allt vi kan för att våra ägare ska kunna fortsätta driva sina gårdar, så att konsumenternas behov av svenska basvaror som mjölk, smör, ost, fil och yoghurt kan tillgodoses, säger Kai Gyllström. 

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. 

Marknadsöversikt: 

Invägd mjölkråvara:  Den europeiska mjölkproduktionen fortsätter att vara under press. Siffrorna för maj indikerar en minskning med -1,5 % till -2. Även den amerikanska mjölkproduktionen minskade i maj och slutade på -0,7 %. NZ minskade ännu mer med -6,5 %.   

Ost:  Ökade spotvolymer på hårdost och mozzarella, vilket skapar ytterligare press på marknadens prissättning för nya kontrakt.   

Mjölkpulver:  Marknaden för mjölkpulver har varit lugn. Mjölkpulverproduktionen och -lagren är fortsatt låga och efterfrågan har minskat.   

Smör: Gräddpriserna har hållits stabila på en högre nivå under juni (högre temperaturer ökar efterfrågan på glass och tar en stor del av den tillgängliga grädden). Prisgapet mellan EU och Oceanien har återigen ökat (20 % skillnad till förmån för Oceanien).   

Etterbetaling på 15 øre pr. liter

Varje månad kommuniceras det pris som vi får betalt för vår mjölk, det så kallade a contopriset. Utöver a contopriset får vi en efterlikvid på minst 1,5 eurocent per kilo mjölk, fördelat på två utbetalningar under året. Efterlikvidens storlek förutsätter att kooperativets nettovinst är minst 2,8 procent av omsättningen.

Kilde: Pressemelding fra Arla Sverige