Jordbærplukkere
Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Arbeidstilsynet vil kontrollere smittevernet i jordbruket.

22. april 2021

Langt færre utenlandske arbeidere slipper i sommer inn i Norge for å jobbe i landbruket, men Arbeidstilsynet trapper likevel opp kontrollen med smittevernet.

– Vi har ikke besluttet akkurat hvor mange tilsyn det blir i landbruket generelt eller i grøntnæringen spesielt i 2021, men det ligger an til at det blir flere enn i fjor, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet til NTB.

Det som uansett er sikkert, er at smittevernet skal kontrolleres grundigere i år enn i fjor.

I fjor sommer var smittetallene svært lave i Norge, men de skjøt fart utover høsten. Importsmitte fra utenlandsk arbeidskraft har fått noe av skylden, og i år ønsker man å unngå dette..

Rundt 20 000 arbeidstakere reiser normalt til Norge for å jobbe for virksomheter som produserer grønnsaker, frukt og bær. Koronapandemien fører til at færre har lov til passere landegrensene i år, men grøntnæringen kan søke til Landbruksdirektoratet om unntak fra innreiserestriksjonene dersom utenlandsk arbeidskraft er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

Derfor forbereder Arbeidstilsynet seg på at det vil komme folk over grensene fra land med høyt smittetrykk som skal jobbe på gårdene og i åkrene.

– I tiden som kommer vil Arbeidstilsynet derfor veilede norske bønder i gjeldende regelverk og gjennomføre tilsyn hvor innkvartering og smittevern er blant det som skal kontrolleres, opplyser tilsynet.

I et informasjonsbrev som sendes ut til næringen i disse dager, informerer vi om hvordan bøndene kan overholde regler for smittevern, karantene og innkvartering, hvor de kan søke om å bruke utenlandsk arbeidskraft og hva Arbeidstilsynet vil kontrollere ved tilsyn. Vi sender informasjonsbrevet både til bøndene og til organisasjonene deres.

– Ønsker å følge reglene
– Vi opplever at de fleste arbeidsgiverne ønsker å gjøre ting riktig, men at enkelte har utfordringer med å sette seg inn i regelverk som endres til dels ofte. Arbeidstilsynets mål er å bidra til at norske arbeidsplasser ikke blir rammet av koronasmitte. Vi ønsker derfor en god dialog med bøndene gjennom hele sesongen, sier Trude Vollheim.

Under årets tilsyn med landbruksnæringen, vil Arbeidstilsynet prioritere kontroll med:

• at innkvartering som arbeidsgivere tilbyr utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene, er forhåndsgodkjent og forsvarlig
• at ordinær innkvartering er forsvarlig og ifølge regelverket
• at smittevernet på arbeidsplassen ivaretas
• at virksomheten etterlever kravene til bruk av setebelte
• at kravene til arbeidstid etterleves
• at kravene til allmenngjort lønn etterleves

Innkvartering for innreisekarantene må forhåndsgodkjennes
Hovedregelen er at utenlandske arbeidstakere skal bo på karantenehotell i innreisekarantenen. Arbeidsgivere som ønsker å stille innkvartering til disposisjon for de utenlandske arbeidstakerne sine i innreisekarantene, kan få unntak fra hovedregelen. Det forutsetter at innkvarteringen er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Les mer om reglene her

Isaksen: – Avgjørende

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier at smittevern må være høyest prioritert for bønder og øvrige arbeidsgivere.

– Grøntnæringen går en krevende sesong i møte, og jeg synes det er fornuftig at Arbeidstilsynet trapper opp veiledning og tilsyn med denne næringen for å kontrollere at reglene følges, sier Isaksen til NTB.

Han vedgår at det er mye å forholde seg til for dem som driver i landbruket.

– Men jeg har tillit til at bøndene tar ansvaret de har som arbeidsgivere. Det vil være vanskelig for utenlandske sesongarbeidere å komme til Norge en god stund fremover. Det er avgjørende at de sesongarbeiderne som kommer, har skikkelig innkvartering og ellers gode arbeidsforhold, sier

NTB-Marius Helge Larsen