Norges lover
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Arbeidstilsynet avdekket lovbrudd ved bruk av sesongarbeidere

9. september 2020

Arbeidstilsynet har avdekket at bønder tilbyr sesongarbeidere for lav lønn eller innkvartering med altfor lav standard. De siste tre årene har Arbeidstilsynet avdekket lovbrudd i alle tilsyn som er gjennomført av sesongbasert landbruk på Østlandet.

Det dreier seg i hovedsak om brudd på regelverket for arbeidskontrakter, lønn og innkvartering av sesongarbeidere.

– Vi ser i mange tilfeller at sesongarbeiderne jobber lange dager og får mindre utbetalt per time enn minstelønnen som gjelder i bransjen, sier seksjonsleder Cathrine Prahl Reusch ved seksjon arbeidslivskriminalitet Øst i Arbeidstilsynet.

Dårlig innkvartering

– I enkelte tilfeller har vi sett innkvartering som er i så dårlig stand at vi finner det vanskelig å forstå at bonden kan føle seg bekvem med å tilby dette, fortsetter hun.

Totalt er det gjennomført 30 tilsyn i årene 2018–2020 av Arbeidstilsynet i samarbeid med Skatteetaten, politi og Nav.

I mer enn halvparten av tilsynene ble virksomhetene ilagt overtredelsesgebyr. Gebyrene har en samlet sum på 2,6 millioner kroner. Fortsatt er flere saker fra i fjor og i år ikke ferdig behandlet.

– Vi erfarer at noen bønder ikke har den nødvendige kompetansen om hva som kreves i lovverket av en arbeidsgiver. Dette rammer sesongarbeidere i landbruket som kan oppleve en krevende situasjon, sier Cathrine Prahl Reusch.

Lønn ved sesongslutt

Arbeidstilsynet har funnet at det ofte er mellommenn som skaffer bonden den nødvendige arbeidskraften fra mellommannens hjemland.

Ofte får sesongarbeiderne utbetalt lønn hovedsakelig når sesongen er slutt. Dermed har arbeiderne lite å leve av mens de er i Norge, og ofte har de da opparbeidet seg gjeld i form av husleie og diett.

– Sesongbasert landbruk knyttet til blant annet jordbærplukking er et område vi har fokus på, og som vi vil fortsette å føre tilsyn med gjennom vårt tverretatlige samarbeid i årene som kommer, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(©NTB)