Planting av grønnsaksplanter
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeidere med tre års erfaring kan få innreisetillatelse

28. mai 2021

Landbruksdirektoratet melder i dag at det åpnes for at også tre års relevant erfaring fra grøntnæringen kan gi grunnlag for innreise for utenlandske arbeidere 

Innreiserestriksjonene er svært strenge på grunn av covid-19-pandemien, samtidig er behovet for utenlandsarbeidskraft stort i grøntnæringen. På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet iverksatte Landbruksdirektoratet i slutten av mars en søknadsordning for foretak i grøntnæringen om «unntak fra restriksjonene for utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig for å opprettholde nødvendig drift».

Fortsatt strenge vurderinger

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene. På grunn av de strenge innreiserestriksjonene er terskelen for hva som er ansett som kritisk for ivaretakelse av drifta, satt høyt. Så langt har det som hovedregel kun blitt godkjent innreise for utlendinger som enten har jobbet hos foretaket før, eller som kan vise til fagbrev eller dokumentasjon på annen relevant utdanning.

Det vil fortsatt være strenge vurderinger, men det åpnes nå for at også tre års relevant praktisk erfaring fra andre foretak i grøntnæringen kan gi grunnlag for innreise. Endringen iverksettes fordi det i tiden fremover i all hovedsak er relevant praktisk erfaring som er viktig for arbeidsoppgavene som skal utføres, f.eks. innhøsting.

Innreise- og karanteneregelverket ved ankomst Norge gjelder som tidligere, i tillegg til kravene som gjelder for forhåndsgodkjente karantenelokaler.

Mer om ordningen og de justerte vilkårene kan du lese her

Over 2000 søknader godkjent

I perioden fra ordningen ble iverksatt til 28. mai, har Landbruksdirektoratet godkjent 2333 søknader om innreise, mens det er gitt avslag på 302 søknader.  228 søknader er til behandling.

Kilde: Landbruksdirektoratet