Bård Hoksrud melker ei ku.
Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Åpner for salg av inntil 5 000 liter ubehandlet melk

19. november 2018

Mattilsynet foreslår i et høringsutkast at det skal bli lov å selge inntil 5 000 liter ubehandlet melk direkte fra gård eller seter. Det er nå kun lov med såkalt tilfeldig salg av rå melk som ikke er pasteurisert, men dette kan det nå bli en endring på hvis forslaget fra Mattilsynet blir vedtatt. 

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har bedt Mattilsynet om å utarbeide et forskriftsutkast som tillater begrenset omsetning av rå melk og rå fløte til konsum. Departementet ønsker en nærmere tilpasning til kravene i regelverket til de andre nordiske landene. I Danmark og Sverige er det tillatt å selge 70 liter pr. uke og i Finland er det tillatt å omsette 2 500 liter per år.

En forutsetning for å omsette rå melk og rå fløte beregnet på direkte konsum er at dette skjer fra gård eller seter direkte til forbruker for bruk i egen husholdning. Et vilkår er at melka stammer fra egen besetning. Dette er fordi driftsansvarlig har ansvar for og daglig stell med dyrene og har kunnskap om dyrehelse og hygiene til melka. Dette vil også gjelde en fellesseter der dyrene benytter felles beite og melkingsanlegg.

Mattilsynet foreslår at all melk og fløte som ikke er pasteurisert skal merkes, her et utdrag av teksten.

“På grunn av de særlige fareegenskapene til rå melk og rå fløte er det viktig at forbrukeren får tydelige og klar informasjon om dette. Dette er et nytt produkt på det norske markedet og må ikke sammenblandes med pasteurisert melk. Produktet skal advarselsmerkes med ordene «Rå melk (alternativt rå fløte) er ikke varmebehandlet og kan inneholde helsefarlige bakterier og andre smittestoffer.», jf utkast til endringsforskrift 21.2, h) pkt. iv)

Likeledes skal følgende informasjon gis ved lett synlig oppslag og være skriftlig tilgjengelig for forbrukeren i eget skriv ved omsetningen: «Rå melk er ikke varmebehandlet og kan inneholde helsefarlige bakterier og andre smittestoffer. Barn under 10 år, gravide, eldre og personer med nedsatt immunforsvar bør ikke konsumere rå melk uten at den først blir varmebehandlet til over 70 grader i minimum 1 minutt.» Ved servering kan disse opplysningene gis som oppslag på disk, i menyen og/eller annet lett synlig sted.”

Les hele høringsutkastet her. Høringsfristen er 19. februar 2019.

Kilde: Mattilsynet.