Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

AP og SP advarer mot å kortslutte jordbruksoppgjøret i Stortinget

4. februar 2022

SV presser på for økt kompensasjon til bøndene. Det kan undergrave jordbrukets egne forhandlinger med staten, mener regjeringspartiene.

NTB-Johan Falnes

– Ap og Sp er helt enige i at inntektene i landbruket må opp etter åtte harde år med Høyre og Frp. Men det er avgjørende viktig for oss at vi ikke setter selve ordningen med jordbruksforhandlinger i spill, sier Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen til NTB.

Han og Senterpartiets Jenny Klinge har denne uka sittet i forhandlinger med SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes om regjeringens forslag til strømstøtte til bøndene.

Der presser SV på for økt hjelp til landbruket.

Men de to regjeringspartienes frykt er at Stortingets vedtak i saken skal undergrave landbrukets rett til egne forhandlinger med staten.

– Hvis vi faller for fristelsen til å kortslutte forhandlingene i Stortinget, er det først og fremst den norske bonden som taper på det, sier Kjølmoen.

Frykter nedleggelser

Fylkesnes frykter på sin side både nedleggelser og kutt i produksjonen i landbruket hvis bøndene ikke får mer hjelp med de høye prisene.

– Vi står overfor en alvorlig krise for norsk jordbruk, sier Fylkesnes til NTB.

–Det er ikke bare strømprisene som er gått i taket, men alle andre innsatsfaktorer også, advarer han.

Ifølge ham kan konsekvensen i verste fall bli en svekkelse av selvforsyningen i Norge – og det i en situasjon der det er store problemer globalt.

– Jordbruket trenger signaler nå på at kompensasjonen kommer, hvis vi skal redde jordbruket i Norge slik vi kjenner det, sier Fylkesnes.

Tre krav

Fylkesnes sier SV har tre hovedkrav i forhandlingene som nå pågår:

* Det første er at strømstøtten må økes sammenlignet med regjeringens forslag. SV mener at støtten må ta utgangspunkt i den strømprisen som ligger til grunn for den tekniske jordbruksavtalen, det vil si 38–40 øre per kilowattime, i stedet for at støtten slår inn når prisen overstiger 70 øre.

* Det andre hovedkravet er at bøndene må få ekstra kompensasjon for økte priser på innsatsfaktorer som gjødsel, slik at de får råd til å kjøpe inn det de trenger til våronna.

* SVs tredje hovedkrav er at Stortinget må be regjeringen om å sikre bøndene full kostnadskompensasjon i neste jordbruksoppgjør.

Næringskomiteen på Stortinget skal avgi sin innstilling i saken torsdag neste uke.

Vil overlate detaljene til partene

Kjølmoen sier regjeringspartienes utgangspunkt er at Stortinget må overlate det til partene i jordbruksoppgjøret å avklare detaljene i hvordan den ekstraordinære kostnadsøkningen i jordbruket skal kompenseres.

– Men Ap og Sp har lenge signalisert at det blir nødvendig å kompensere ekstraordinære kostnadsøkninger i 2022, noe blant annet landbruksminister Sandra Borch har vært helt tydelig på i forbindelse med tilleggsforhandlingene. Hvis SV ønsker å gjenta disse signalene i Stortinget, så blir vi nok enige om det, sier han.

– Så vet vi at det haster med å få ut strømstøtte raskt. Mange bønder har store strømregninger som må betales, og da må vi på Stortinget legge et løp som ikke forsinker utbetalingen.

Ønsker tilleggsforhandlinger

Rødt har samtidig lagt inn et forslag i Stortinget med krav om at det umiddelbart må åpnes tilleggsforhandlinger til jordbruksoppgjøret. Det er nødvendig for at bøndene skal få utbetalt pengehjelpen allerede i år, fastslår Rødts stortingsrepresentant Geir Jørgensen.

– Likviditetskrisen i landbruket er akutt, så den eneste ryddige måten å gjøre dette på, er å legge det inn i en tilleggsforhandling, sier Jørgensen til NTB.

Han påpeker at støtte som gis gjennom det ordinære jordbruksoppgjøret i år, først vil komme til utbetaling i 2023.