Anne Marie Glosli
Foto: Torbjørn Tandberg

Anne Marie Glosli blir ny departementsråd i Landbruks- og matdepartementet

14. februar 2020

Anne Marie Glosli tar over som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet når Leif Forsell går av etter åtte år.

Utnevnelsen ble bekreftet under statsråd på Slottet i Oslo fredag.

Glosli kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i samme departement.

Glosli (f.1969) kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Landbrukspolitisk avdeling i LMD. Hun er utdannet Cand. Agric. Studieretning skogfag fra Norges Landbrukshøgskole (NMBU) i 1994. Glosli har lang og relevant erfaring fra lederstillinger i offentlig sektor og har bla. vært landbrukssjef og rådmann før hun i 2003 ble ansatt i Landbruks- og matdepartementet. Her ledet hun i åtte år Seksjon for næringsutvikling og miljøtiltak, og hun har fra 2012 vært ekspedisjonssjef og leder for Landbrukspolitisk avdeling.

Stillingen som departementsråd i Landbruks- og matdepartementet blir regnet som en av de mektigste stillingene i norsk landbruk. Det er departementsråden som er statens forhandlingsleder under de årlige jordbruksforhandlingene med bondeorganisasjonene.

Søknadsfristen til jobben gikk ut 31. januar. Det var i alt sju søkere på stillingen som departementsråd.

Nåværende departementsråd Leif Forsell offentliggjorde i fjor høst at han ønsket å fratre fra stillingen etter åtte år i jobben.

– Grunnen til det er enkel – jeg har sett på fødselsattesten min, og den viser at jeg blir 66 år i januar neste år. Jeg har derfor kommet til at det nå er et høvelig tidspunkt for å avslutte mitt arbeid i departementet, sa Forsell til Nationen i fjor høst.

(©NTB)