Anne Jødahl Skuterud
Foto: Felleskjøpet Agri

Anne Jødahl Skuterud gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri

4. april 2019

Anne Jødahl Skuterud er i dag gjenvalgt som styreleder i Felleskjøpet Agri. Skuterud tar dermed fatt på sin fjerde periode som styreleder i selskapet. Hun tar til orde for en langtidsplan for norsk matproduksjon.

Årsmøte i Felleskjøpet Agri velger hvert år medlemmer til konsernets styre og øvrige tillitsvalgte. I år var styremedlemmene Harald Lein, Arne Elias Østerås, Wenche Ytterli og Karl-Oskar Fosshaug på valg. Alle ble gjenvalgt, og Harald Lein ble gjenvalgt som nestleder i styret..

Stor potensiale for å utvikle norsk jordbruk og næringsmiddelindustri Felleskjøpet er i endring og satser for fremtidens landbruk. Store investeringer i nye anlegg og infrastruktur som sikrer landbruk over hele landet er en vesentlig del av dette arbeide, i tillegg til tunge digitale løft som vil gi bonden nye muligheter. Skuterud mener landbruket nå står overfor store muligheter.

-Norges største fastlandsindustri har stort potensial for økonomisk vekst, noe som vil være et vesentlig bidrag til et grønt skiftet av fastlandsøkonomien. Trendene i samfunnet, og den økonomiske utviklingen sammen med befolkningsveksten viser at potensialet for vekst er stort i næringen, sier Skuterud og sikter til rapporten «Megatrender – hvordan vil de påvirke matproduksjonen» fra Menon Economics.

Sterke globale trender vil påvirke fremtidig utvikling i jordbruk og matindustri i Norge, og rapporten til Menon viser et potensial på opp mot 36 prosent vekst i omsetning frem mot 2030.

-Dette viser at vi har en unik mulighet til å utvikle hele næringen vår. En omsetningsvekst på over 30 prosent og årlig verdiskapning på over 2 prosent er betydelig tall som vi ikke må gi fra oss i form av økt import. Vi trenger en solid landbruksnæring og politisk vilje til å utforme en langtidsplan for matproduksjons. Jeg ser frem til å jobbe videre som styreleder med disse temaene, sier Skuterud.

Øvrige valg Anne E.R Huitfeldt ble gjenvalgt som varamedlem. Thor Johannes Rogneby fra Toten og Trond Petter Ristad fra Skage er valgt som nye varamedlemmer. Else Horgen Asplin fra Nesbyen er valgt som leder av kontrollkomiteen og Anders Eggen fra Melhus ble gjenvalgt som ordfører for årsmøtet.

Nytt styre etter årsmøte i Felleskjøpet Agri 2019

Velges for: Valgt 1.gang:
STYRET:
Styreleder 1 år 2016 Anne Jødahl Skuterud Gjerdrum gjenvalg
Nestleder 1 år Harald A. Lein Levanger  gjenvalg
Styremedlem 2 år 2015 Arne Elias Østerås Stange gjenvalg
Styremedlem 2 år 2016 Sveinung Halbjørhus Hemsedal Ikke på valg

 

Styremedlem 2 år 2018 Elisabeth Holand Leknes Ikke på valg

 

Styremedlem 2 år 2010 Harald A. Lein Levanger Ikke på valg

 

Styremedlem 2 år 2015 Wenche Ytterli Rauma gjenvalg
Styremedlem 2 år 2016 Eli Blakstad Sør-Fron Ikke på valg

 

Styremedlem 2 år 2016 Karl-Oskar Fosshaug Bardu gjenvalg
1.vara 1 år 2019 Thor Johannes Rogneby Toten NY

 

2.vara 1 år 2018 Anne E.R. Huitfeldt Klæbu gjenvalg
3.vara 1 år 2019 Trond Petter Ristad Skage NY

 

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.