Foto: EPPO Global Database
Foto: EPPO Global Database

Alvorlig tomatvirus påvist i Norge

8. juni 2021

Mattilsynet har påvist planteskadegjøreren Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV) i småplanter av tomat hos en småskalaprodusent i Vestfold. Sykdommen er en alvorlig og svært smittsom planteskadegjører. Det er første gang dette viruset er påvist i Norge.

Funnet er gjort på tomatplanter etter at produsenten fant symptomer på plantene og sendte inn prøver til analyse hos Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Mattilsynet og NIBIO har vært på befaring i veksthuset hvor funnet ble gjort. Diagnosen ble stadfestet 28.05.2021.

Mattilsynet jobber nå med smittesporing og aktuelle tiltak for å begrense videre smittespredning. Restriksjoner og omsetningsforbud ble ilagt virksomheten allerede ved mistanke. Konsekvensene kan være store dersom viruset blir spredt til kommersiell tomatproduksjon.

Bekjempelsestiltak

Ved påvisning i Norge vil vi pålegge tiltak med mål om å utrydde viruset. Bl.a. må plantemateriale destrueres, lokaler og produksjonsutstyr desinfiseres og det må påregnes et opphold i produksjonen.

Risiko for spredning

Tomatbrunflekkvirus er ikke skadelig for mennesker, men har høy risiko for spredning da det spres med kontaktsmitte fra infiserte tomat- og paprikafrukter, brukte containere, kasser og utstyr i produksjonen, samt med infiserte frø og småplanter.

Kartlegging i norsk produksjon

Mattilsynet gjennomfører, i samarbeid med NIBIO, en kartlegging for dette viruset i norsk produksjon av småplanter og i tomatproduksjonen i år. Vi vil publisere rapport fra denne kartleggingen når resultater fra NIBIOs laboratorieundersøkelser foreligger.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet