Koloradobille
Foto: Mattilsynet

Alvorlig skadegjører påvist for første gang på potetplanter i Norge

31. juli 2019

Koloradobille (Leptinotarsa decemlineata), som er en svært alvorlig skadegjører på potet, er for første gang påvist i Norge. Tiltak for å utrydde skadegjøreren er allerede iverksatt og Mattilsynet mener det er mulig å hindre etablering og videre spredning av koloradobillen.

Planteklinikken ved NIBIO bekreftet tirsdag 30. juli funn av koloradobille i en prøve med larver tatt fra potetris i en kjøkkenhage i Modum kommune. Koloradobille er en karanteneskadegjører listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse. En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen, og vil bli bekjempet med sikte på utryddelse ved funn i Norge. Knollene angripes ikke, og billen utgjør ingen fare for mennesker.

-Mattilsynet vil rose eieren av kjøkkenhagen som, i samarbeide med lokal landbruksrådgivning, umiddelbart meldte fra til Mattilsynet om mistanke om koloradobille da han fant store mengder oransjerøde larver på potetplantene i sommer. Potetriset på noen planter ble fullstendig oppspist i løpet av få dager, sier Kåre Jacob Willumsen, seniorrådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.

Sannsynlig smittevei i dette tilfellet er egg, pupper eller larver som har fulgt med importerte grønnsaker, og som eieren har brukt avfall av i en komposthaug i hagen. Mattilsynet oppfordrer andre hobbydyrkere av potet som bruker kompost inneholdende rester av importerte grønnsaker om å være oppmerksomme på denne faren, og varsle Mattilsynet ved mistanke om eller funn av voksne biller eller larver.

-Heldigvis ligger kjøkkenhagen på et sted der det ikke er nærliggende potetproduksjon. Vi regner derfor med at billen ikke har spredt seg, og at og bekjempelse og overvåking på stedet vil være tilstrekkelig for å utrydde denne alvorlige skadegjøreren, sier Kåre Jakob Willumsen.

Mattilsynet oppfordrer både profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsaksgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner.

Voksne individer, både levende og døde, av koloradobille er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Men det er første gang at det er påvist angrep på potetplanter i Norge. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønsakpartier som blindpassasjerer