Olaug Bollestad og geitene

-Alle må ha tillit til grunnlagsmaterialet.

6. august 2021

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sier departementet jobber intenst med å få på plass utvalget som skal gå igjennom grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret. Hun vil ikke si noe om utvalget og mandatet blir klart før valget.

Det har i vinter og vår vært en stor diskusjon om grunnlagsmaterialet til jordbruksoppgjøret, og i statens tilbud som ble vedtatt i Stortinget står det at det skal settes ned et utvalg for å gjennom tallene som legger grunnlaget for jordbruksoppgjøret. Landbruk24 møtte Bollestad i Stjørdal i går, og stilte et par spørsmål om utvalget.

Når vil utvalget bli satt ned?

-Det jobber vi intenst med nå, det som er viktig for meg er at utvalget skal ha tillit, det skal skape forståelse og trygghet og det skal ha kompetanse. Vi ønsker å komme i gang så fort som mulig når vi har alle folk på plass, om det blir før valget kan jeg ikke si noe om nå.

Vil det ligge i mandatet til utvalget at det skal utarbeides en modell som kan måle nivået på bondens inntekt, ikke bare utvikling?

-Jeg vil ikke si noe om mandatet nå, men vi sitter ikke i et vakuum og arbeider med det. Vi er opptatt av å ha en dialog med faglaga, det er ekstremt viktig at de tallene dette utvalget kommer fram til skal vi ha tillit til. Vi har vært priviligerte at vi i alle år har hatt tillit til de tallene som har vært brukt. Dette er ikke et enkelt regnestykke, det er utrolig mange ulike parametre som skal gjennomgås. Det er ekstremt viktig for meg at resultatet blir slik at faglaga og alle andre har tillit til det, sier Olaug Bollestad