Skilt med Mattilsynet
Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX .

Alarmen om “Mattilsynets forvaltningskvalitet” gikk 14. november i fjor.

24. juli 2019

Stavanger Aftenblad har fått tilgang til dokumenter som viser at både Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet sa seg bekymret for forvaltningskvaliteten i Mattilsynet allerede 14 november i fjor.

Alarmen gikk under et styringsmøte 14. november i fjor. To av Mattilsynets eiere, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og LMD, sa seg «bekymret for Mattilsynets forvaltningskvalitet» som de mente «særlig oppmerksomhet» måtte rettes mot.

I novembermøtet stilte NFD og LMD spørsmål ved om Mattilsynets skjønnsutøvelse har medført at Mattilsynet på egen hånd har utviklet nye «rettsregler» – som verken har vært ute på ordinære høringsrunder eller blitt gjort kjent for dem som blir utsatt for tilsyn.

25 mars er det et nytt møte mellom departementene og Mattilsynet, LMDs ekspedisjonssjef tar opp hvorvidt de som blir ført tilsyn med, vet hvordan Mattilsynet tolker reglene, og om regelverk utvikles i Mattilsynet «uten politisk kontroll» eller ordinære utredninger.

Mattilsynet får også beskjed om å begrunne resultater og vedtak for tilsynsobjektene bedre og stille seg spørsmålet: «Er dette forståelig for andre?»

Kilde: Stavanger Aftenblad