Ole T Hofstad
Foto: Agrisjå

Agrisjå søker krisehjelp fra Bollestad

7. september 2020

Landbruksmessa Agrisjå i Stjørdal måtte avlyses som følge av koronapandemien. Det medførte umiddelbart krise for arrangørselskapet, som også falt mellom alle stoler når det gjelder de ordinære kompensasjonsordningene. Nå søker de direkte til Landbruks- og Matdepartementet og ber om 4 millioner for å overleve og for å kunne arrangere Agrisjå 2023.

– Ja, vi falt mellom stolene når det gjelder de ordinære statlige kompensasjonsordningene, forteller daglig leder Ole T. Hofstad. – Det har sammenheng med at vi arrangeres hvert tredje år og samtidig ikke har faste ansatte og vesentlige faste kostnader. Vi var likevel avhengige av alle inntektene fra arrangementet i år, for å kunne gjøre opp for oss og for å bygge neste messe i 2023.

Hofstad legger ikke skjul på at det var både trist og bittert å måtte avlyse Agrisjå 2020.
– Vi øynet et rekordarrangement. Lenge før påmeldingsfristen hadde vi alle landets viktigste traktor- og maskinaktører på plass, og vi regnet også denne gang over 300 utstillere når fristen var ute
Hofstad forteller at arrangørkontoret var i ferd med å sende ut deltakerfakturaer på over fire millioner kroner da pandemialarmen gikk.
– Vi hadde en stund forhåpninger om at dette ville gå over i løpet av sommeren, eller at det skulle gå an å arrangere med visse restriksjoner, men dette viste seg ikke å være mulig. Dermed ble selskapet straks insolvent. Driftskapital var brukt opp, og vi ble heller ikke i stand til å innfri forpliktelsene i samband med låneopptak.

Hofstad håper nå at departementet og statsråd Bollestad vil komme arrangørene i møte.
– Det har vært kontakt med statsråden, og vi legger ikke skjul på at kompensasjonsstøtten på vel 11 millioner til Dyrsku’n i Seljord, også skulle tilsi støtte til Agrisjå og en del andre mat- og landbruksarrangement rundt om som ikke passet inn i de ordinære ordningene.
Landbruksmessa Agrisjå eies av arrangørselskapet Trøndersk Landbruk AS, og inngår i det såkalte messetriangelet, sammen med Agrovisjon i Stavanger og Agroteknikk i Lillestrøm. Felles for disse arrangementene er å være årets nasjonale fagmesse for landbruket, altså har alle disse tre messene et intervall på tre år. Derfor arrangeres neste Agrisjå i 2023.

Agrisjå er med årene blitt en betydelig arena der bønder fra sør og nord møtes for faglig påfyll, få innblikk i siste nytt når det gjelder maskiner, utstyr og tjenester for landbruket og kanskje gjøre et godt kjøp med det samme.
Agrisjå skiller seg fra Agroteknikk og Agrovisjon ved å være en bred publikumsopplevelse i tillegg til fagmesse. Dette skyldes at arrangementet avholdes ute i det fri, som innebærer muligheter for husdyrutstillinger, oppvisninger og aktiviteter for uten demonstrasjoner av maskiner og utstyr.
Agrisjå sitt område for lokalmat-aktører er stadig blitt utvidet, og Agrisjå 2020 skulle bli et rekordår også når det gjelder dette feltet.

Fakta om Agrisjå

Agrisjå har vært arrangert i Stjørdal helt siden 1982, og besøkstallet har variert mellom 20 og 30 tusen. Helt fram til og med Agrisjå 2014 har arrangementet gått av stabelen i Stjørdal sentrum, men plassmangel gjorde det nødvendig å investere i nytt messeområde på Frigården, om lag 8 kilometer sør for Stjørdal sentrum.

Realiseringen av det nye messeområdet kom i stand som et samarbeid mellom Forsvaret, Agrisjå og Landsskytterstevnet18, og 25. august 2017 kunne Jonas Gahr Støre foreta offisiell åpning av første Agrisjå på Frigården, som kom til å samle 30.000 besøkende og 335 utstillere.
Det nye messeområdet innebar en dobling av tilgjengelig areal inkludert betydelige arealer for de tunge maskinutstillerne som er avhengige av svært fast grunn. Agrisjå 2017 innebar også et løft for de faglige innslag. I løpet av de tre messedagene ble det avholdt over 40 fagforedrag, for det meste innen agronomi.
Agrisjå er ei stor salgsmesse. Det omsettes for anslagsvis for over 250 millioner kroner i løpet av messedagene og arrangementet er derfor også blitt en viktig næringsarena med stor betydning for arbeidsplasser, økonomisk aktivitet og nyskaping, fornying og innovasjon i landbruket og i flere viktige deler av verdikjeden for skog- og matproduksjon.

Arrangementet Agrisjå har hatt bra økonomisk bærekraft med overskudd stort sett ved hvert arrangement. Arrangørselskapet har likevel ikke som mål å bygge opp vesentlig kapital. Ei heller er det mulighet for å ta ut utbytte fra selskapet.
Flytting av messa til Frigården innebar et betydelig økonomisk løft, og det var nødvendig med et låneopptak på 1,8 millioner, både for å finansiere merkostnadene ved flytting til Frigården og for å ha nok driftskapital til å få gjennomført Agrisjå 2020.

Kilde: Pressemelding fra Agrisjå