Foto: Norsvin
Foto: Norsvin

Å føde i et metallbur

9. desember 2022

Her kommer et tilsvar til innlegget fra Peer Ola Hofmo om hva som skal være det faglige grunnlaget for den nye dyrevelferdsmeldinga. Dette innlegget er skrevet av Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Understreker at innholdet i dette innlegget står skribentens regning

Peer Ola Hofmo irriterer seg over at en politisk seier for grisevelferden ble feiret med kakefest.

De siste årene har vi sett en rekke avsløringer som dokumenterer forferdelige forhold for norske griser. Mattilsynets pågående tilsynskampanje på gris avdekker også at over halvparten av svinebøndene bryter regelverket.

I Hofmos innlegg Landbruk 24 den 6. desember får Dyrevernalliansen kritikk for å skrive at fikserte purker ikke kan røre seg. I forskriften for hold av svin defineres fiksering som en “avgrensning av bevegelsesmulighetene slik at dyra ikke kan snu seg, og/eller slik at de ikke kan utføre kroppspleie eller annen normal atferd”.

Eller litt mer folkelig forklart: Når purka fikseres i fødebingen stenges hun inne i et trangt metallbur. Der har hun valget mellom å stå eller ligge i opptil en uke, mens grisungene dier henne gjennom sprinklene. Vi skal gi Hofmo rett i at en fiksert purke har mulighet til å røre seg. Hun har omtrent like mye bevegelsesfrihet som man har i tannlegestolen eller i et flysete.

Animalia oppgir at en tredjedel av norske svinebønder fortsatt benytter seg av fiksering i fødebingen.

Dyrevernalliansen har i lang tid søkt aktiv dialog med svinenæringens ledelse for å finne tiltak som kan hjelpe grisene. Vi anerkjenner naturligvis at det har skjedd enkelte forbedringer de siste tjue årene, noe som er i tråd med den generelle utviklingen i alt dyrehold, i både Norge og EU. I vår gjengivelse av faktiske forhold bruker vi siste tilgjengelige fakta og statistikk, og vi oppgir alltid kilder.

Uavhengig av hvilke tall man ser på, er det umulig å friskmelde svinenæringen. En stor andel av bøndene evner ikke en gang å oppfylle minstekravene i det utdaterte regelverket vi har i dag. Derfor er det trist å se at Hofmo og Norsvin dedikerer sin energi til å sable ned konstruktiv kritikk, fremfor å jobbe for forbedring.

Dyrevernalliansen spiser gjerne kake med alle som jobber for å forbedre dyrevelferden. Det er leit at svinenæringen ikke selv vil ta initiativ til et velferdsløft for norske griser.

Derfor er vi glade for å se at de politiske partiene, i dette tilfellet Venstre, tar ansvar for å kreve forbedringer på vegne av dyrene.