Foto: Differ Media
Foto: Differ Media

Går mot gjenvalg i Gartnerhallen

4. mai 2023

Valgkomiteen innstiller på fornyet tillit til styret i Gartnerhallen SA, foran årsmøtet 8. juni. Nils Olve Gillund (43) fra Stange ble valgt til styreleder i Gartnerhallen SA i 2021. Valgkomiteen foreslår gjenvalg på Gillund, sammen med nestleder Aud Mari Folden (53) fra Levanger, og resten av det sittende styret, foran selskapets årsmøte i juni.

– Med bakgrunn i de omfattende utskiftingene i styret ved årsmøtene i 2021 og 2022, har valgkomiteen denne gang lagt betydelig vekt på kontinuitet i styret, noe som er med på å sikre eiernes intensjon med organisasjonen. Forslaget om gjenvalg av de faste styremedlemmene gjenspeiler valgkomiteens inntrykk av at det sittende styret har fungert godt i året som har vært, og at de er godt skikket til å møte utfordringene Gartnerhallen står overfor i tiden framover, sier Kristian Guren, som har ledet valgkomiteen.
Guren viser til at den samlede kompetanse, erfaring, kontaktnett og ikke minst visjonene til det foreslåtte styret, har stått sentralt i komiteens vurderinger.

Svært motivert for å realisere ny strategi

Gillund er glad for fornyet tillit fra valgkomiteen:
– Jeg ser fram til å fortsette arbeidet i Gartnerhallens styre, hvis årsmøtet gir sin tilslutning til valgkomiteens innstilling. For meg er det spesielt gledelig at innstillingen viser at hele laget i det sittende styret er motivert for videre innsats. Det bekrefter min opplevelse av at vi har vært et sterkt og godt lag som har dratt i samme retning for å styrke norsk grøntproduksjon, sier Nils Olve.

Som styreleder siden 2021 har Gillund ledet organisasjonen gjennom krevende år med pandemi og sterk kostnadsvekst på produsentleddet.
– I samme periode har vi vedtatt ny strategi, og jeg er svært motivert for å følge opp denne framover og bidra til at de ambisiøse målene vi har satt for de neste årene blir realitet, avslutter Gillund.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Gartnerhallen SA: