Marit Haugen
Foto: TINE

98 øre/liter i etterbetaling fra TINE

16. februar 2022

Med tidenes høyeste etterbetaling tar styret i TINE kraftfulle grep for å avhjelpe melkebøndenes krevende økonomiske situasjon. — Nødvendige kroner til rett tid som viser styrken i samvirket, konstaterer styreleder Marit Haugen.  

Onsdag la TINE frem de økonomiske resultatene for 2021, inkludert etterbetalingen til eierne. Konsernstyret har vedtatt å benytte hele handlingsrommet til etterbetaling og tar i tillegg ut 283 millioner kroner fra etterbetalingsfondet, noe som utgjør en total på 98 øre per liter melk, i overkant av 200 000 kroner totalt, per melkebonde i snitt, noe som utgjør den høyeste etterbetalingen i TINEs historie med god margin på en tid hvor bondens økonomi er preget av økte kostnader på alle fronter. 

— Vi eiere har styrt TINE fornuftig over mange år og selskapet vårt har en solid økonomi, som gjør at vi kan møte en ekstraordinær situasjon med en ekstraordinær løsning. Dette er ikke virkemidler vi kan benytte oss av igjen, men en tett dialog med eierorganisasjonen har konkludert med at dette er rett tid og sårt tiltrengt for mange, sier Haugen.  

1,4 milliarder til bygder og lokalsamfunn 

Tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at når bonden investerer, skaper det enorme ringvirkninger for omgivelsene. De omtrent 7 000 TINE-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 24 000 arbeidsplasser totalt. Når etterbetalingen blir utbetalt etter årsmøtet er det ikke bare penger som er med på å sikre videre drift for bonden, men også hundrevis av millioner i ringvirkningskroner. 

Trøndelag er fylket med flest TINE-bønder. Her får melkeprodusentene i snitt nesten 240 000 kroner hver i etterbetaling, totalt over 330 millioner kroner. Også Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland får en samlet etterbetaling i hundremillionersklassen.  

— Jeg vet jeg snakker på vegne av hele organisasjonen når jeg sier at det er dette som er motivasjonen vår. Sammen skaper vi et levende Norge sier vi, det beskriver samfunnsoppdraget vårt. Når vi ser på hva dette resultatet betyr for bonde og lokalsamfunn og de enorme ringvirkningene eierne våre har på landet vårt, så er dette selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene og hva vi egentlig jobber for. Nå må vi brette opp ermene og fortsette inn i mer krevende tider, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Sterke tall. Nedadgående kurve. 

Driftsresultatet for TINE Gruppa endte på 1 725 millioner kroner, 50 millioner kroner svakere enn 2020 når man trekker fra fjorårets gevinst fra salg av meieriet i Bergen på 217 millioner kroner. Salgsinntektene på 24 045 millioner kroner var en reduksjon på 0,1 prosent sammenlignet med fjoråret.  

Resultatet påvirkes positivt av høy aktivitet i dagligvarehandelen knyttet til smittesituasjonen og styrket lønnsomhet i de internasjonale datterselskapene, men reduseres av høyere priser på energi og transport, oppstartskostnader på det irske anlegget og en svakere avslutning på året. 

— Dette er et solid resultat for TINE etter nok et år preget av pandemien. Eiere og ansatte har også i året som har gått imponert stort med å være leveringsdyktige gjennom nedstengning, gjenåpning, muligheter og utfordringer, sier Hovland og legger til: 

— Resultatene fra fjorårets siste måneder viser at vi nå er på vei inn i en mer normalisert tid, som vil kreve at vi lykkes i enda større grad for å oppnå målene våre. Vi må lykkes enda bedre i markedet og vi må effektivisere driften vår ytterligere for å skape et levende Norge på lang sikt. 

Kilde: TINE Medlem