Foto: Melk.no
Foto: Melk.no

9 av 10 mener vi må produsere så mye mat som mulig

5. mai 2022

I kjølvannet av pandemi og krig i Europa er hele 88 % av den voksne befolkningen enig i at det er viktig at Norge produserer så mye mat vi kan med de ressursene vi har tilgjengelig. Dette kommer frem i en ny landsrepresentativ holdningsundersøkelse fra mars/april i år. Den høye oppslutningen viser at folk har fått øynene opp for selvforsyning.

Våre holdninger til norskprodusert mat har vært positive i lang tid, men viktigheten av egen matproduksjon ser ut til å øke i takt med krisetider. Det samme så vi tidlig i pandemien (mars 2020) hvor oppslutningen rundt norskprodusert mat målte 88 %.

Undersøkelsene er gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no)

Matsikkerhet opptar oss

–Den høye oppslutningen blant befolkningen viser at kriser raskt forsterker folks syn og holdninger rundt matsikkerhet. I dette tilfellet noe vi i Norge nok har tatt litt som en selvfølge – nemlig at vi får næringsrik og god mat fra den norske bonden, sier Ida Berg Hauge, i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) 

Sterk oppslutning rundt den norske melkebonden

I undersøkelsen ble også viktigheten av norske gårder med melkekyr målt hvor 84 % svarer at gårder med melkekyr er viktig for å produsere mest mulig mat i Norge. Hele 89 % er enige i at norske melkebønder gjør en viktig jobb. Det er en sterk økning på hele 8 prosentpoeng fra tilsvarende undersøkelse i november 2021 hvor 81 % var enig i utsagnet.

–Så høy holdningsenighet tyder på at vi på alvor har begynt å tenke på egen selvforsyning og hvor viktig melkebøndene er for oss. Melk er et sentralt produkt i det norske kostholdet, og hele 90 % av oss har meieriprodukter i kjøleskapet til daglig. Forhåpentligvis vil folk fortsette å være opptatt av norsk matproduksjon også i tiden som kommer. Norske melkebønder gjør en formidabel innsats for å holde kvaliteten og produksjonen oppe slik at vi kan nyte sunn, bærekraftig melk hver eneste dag, avslutter Berg Hauge.

Utsagn: «Det er viktig at Norge produserer så mye mat vi har mulighet til med de ressursene vi har tilgjengelig»

 

Mars/april 2020

Mars/april 2022

Enig

88 %

88 %

Verken eller

6 %

7 %

Uenig

4 %

4 %

Vet ikke

2 %

1 %

Utsagn: «Gårder med melkekyr er viktig for å produsere mest mulig mat i Norge»

 

Mars/april 2020

November 2021

Mars/april 2022

Enig

82 %

76 %

84 %

Verken eller

10 %

14 %

9 %

Uenig

5 %

7 %

5 %

Vet ikke

3 %

3 %

2 %

 

Utsagn: «Norske melkebønder gjør en viktig jobb»

 

November 2021

Mars/april 2022

Enig

81 %

89 %

Verken eller

11 %

7 %

Uenig

5 %

3 %

Vet ikke

3 %

1 %

Alle undersøkelsene er gjennomført av Norstat for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) i landsrepresentative utvalg på 1.000 respondenter.

Kilde: Pressemelding fra Melk.no