Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

770 millioner i strømstøtte til landbruket i 2022

11. januar 2023

Landbruksdirektoratet har i 2022 utbetalt i overkant av 771 millioner kroner i strømstøtte. Om lag 13000 jordbruksforetak og veksthus har fått støtte. Ordningen forlenges ut første halvår i 2023.

Beløpet omfatter kun det som har blitt utbetalt i løpet av regnskapsåret 2022. Tabellen viser hvordan støtten fordeler seg på jordbruksforetak, veksthus og vanningslag – i ulike perioder gjennom året.

* Foreløpige tall

Det gjenstår fortsatt utbetaling av strømstøtte for de siste månedene i 2022.  I tillegg vil det utbetales støtte for tidligere måneder for foretak som ikke fikk blitt med på første utbetalingskjøring. For jordbruksforetak er neste utbetaling planlagt i slutten av januar.

For veksthus skjer saksbehandling og utbetaling av støtte for fjerde kvartal 2022 fortløpende. Vanningslag hadde siste frist for å søke om støtte den 31. desember 2022 for å få støtte for perioden juli – oktober 2022, og 54 vanningslag har søkt støtte for denne perioden.  Hittil har 37 av disse fått strømstøtte, resten av vanningslagene kan vente utbetaling i 2023.

Ordningen forlenges

Stortinget har vedtatt å forlenge strømstøtteordningen for jordbruks- og veksthusnæringen til 1. juli 2023.

For jordbruksforetak er også taket for maksimalt forbruk på 60 000 kWt/mnd. per foretak forlenget frem til 1. juli 2023. Ordningen for veksthusforetak har fremdeles ingen maksimalavgrensning på forbruk per foretak. 

Kilde: Landbruksdirektoratet