Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Faglaga krever tilleggsforhandlinger

29. juli 2021

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha tilleggsforhandlinger med staten etter prisøkning på kunstgjødsel. Det åpner regjeringen for.

I en pressemelding torsdag sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag prisøkningen på kunstgjødsel og andre varer gjør at Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter i jordbruket tilsvarende andre grupper ikke nås.

– Den sterke kostnadsveksten får store negative konsekvenser for økonomien til den enkelte bonde, og det er viktig å få kompensert dette nå. Vi krever derfor tilleggsforhandlinger med staten så raskt som mulig, sier Gimming.

Etter jordbruksoppgjøret, som ble vedtatt av Stortinget i april, har prisen for flere innsatsfaktorer på landbruket økt vesentlig. Prisendringen er tydeligst for handelsgjødsel, som har økt med nærmere 30 prosent.

Det kan bety en kostnadsøkning på minst en halv milliard kroner for norsk bønder. Ifølge Norges Bondelag har forutsetningene for forhandlingene med Stortinget endret seg drastisk etter prisøkningen.

– Vi ble orientert om prisøkningen på handelsgjødsel i slutten av mai, og informerte Stortinget om de uforutsette kostnadsøkningene da. Vi opplyste også om at det kunne bli aktuelt å be om tilleggsforhandlinger, forklarer Gimming.

Ifølge hovedavtalen har begge parter rett til å kreve tilleggsforhandlinger når viktige forutsetninger endrer seg.

Til Klassekampen uttalte statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruks- og matdepartementet i forrige uke at regjeringen er villige til å forhandle om kompensasjon til bøndene.

– Faglagene varslet jo for et par uker siden at de vurderte tilleggsforhandlinger, men så har de sittet på gjerdet siden det. Vi har forståelse for at prisøkningen får store konsekvenser for bøndene, og vi er villige til å gå i forhandlinger, sier Skogan.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har konstituert felles forhandlingsutvalg og krever at det startes opp tilleggsforhandlinger så snart som mulig. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er jordbrukets forhandlingsleder. 

(©NTB)