Kyr i løsdrift.
Foto: Tine Mediebank

65 prosent av alt storfe i løsdriftsfjøs

27. april 2021

Foreløpige tall fra Landbrukstelling 2020 viser at 65 prosent av dyreplassene for melkekyr, ammekyr og øvrige storfe nå er i løsdriftsfjøs. Tilsvarende tall fra 2010 viste 47 prosent.

Som forventet er det nedgang i andelen dyreplasser i båsfjøs, viser nye tall fra statistikken Landbruksteljing. I forbindelse med Landbruksundersøkelsen i 2011 (utvalgsundersøkelse) ble det avdekket at 53 prosent av storfeet den gangen stod på bås. Beregna tall for Landbrukstelling (fulltelling) 2020 viser at andelen dyreplasser i båsfjøs for storfe nå er nede i 31 prosent. De siste 4 prosentene for 2020 er dyreplasser i utedrift eller andre husdyrrom enn bås eller løsdrift, f.eks. kalvehytter.

Nedgangen i dyreplasser for båsfjøs må ses i sammenheng med krav om overgang fra båsfjøs til løsdriftsfjøs. Kravet har vært gjeldende siden 2004, og fra 2034 skal også fjøs bygget før 2004 ha dyreplasser i form av løsdrift iht. Forskrift om hold av storfe.

Kilde. SSB