Foto: Norges Bondelag
Foto: Norges Bondelag

Timeplan for årets jordbruksforhandlinger

5. februar 2021

Jordbruksavtalepartene legger opp til å gjennomføre vårens forhandlinger på en så ordinær måte som mulig. Det skriver Landbruks- og matdepartementet i en melding på sine nettsider.

Det legges opp til følgende timeplan for forhandlingene:

Jordbrukets krav, tirsdag 27 april

Statens tilbud, tirsdag 4. mai

Avslutning av forhandlingene, lørdag 15. mai