Jordbærplukking
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

6 500 kroner i opplæringstilskudd pr. sesongarbeider

6. mai 2021

I dag ble forslaget til forskrift for opplæringstilskudd til sesongarbeidere lagt fram. Der foreslår regjeringen at det blir gitt et tilskudd på 6 500 kroner pr. arbeidstaker som arbeider minimum tilsvarende tre ukers full stilling.

Her er utdrag fra forslaget

§ 2. Vilkår
Tilskudd til opplæringskostnader kan gis til foretak registrert i Enhetsregisteret, som
produserer grønnsaker, frukt, bær eller poteter, og som ansetter sesongarbeidstakere i 2021:
a. med behov for opplæring og som ikke har vært ansatt hos foretaket tidligere,
b. med lovlig opphold i Norge og som ikke har kommet til landet på bakgrunn av forskrift
om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt
nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen,
c. med timelønn i henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og
gartnerinæringene, og
d. som har vært ansatt og arbeidet hos foretaket i en stilling som tilsvarer minimum tre
ukers fulltidsstilling innenfor den produksjonen arbeidstaker mottok opplæring.

§ 3.Tilskuddsats
Det gis et opplæringstilskudd på 6 500 kroner per arbeidstaker som oppfyller vilkårene etter

§ 4. Søknad
Søknad om tilskudd kan sendes til Landbruksdirektoratet når minimum arbeidsperiode er
gjennomført og senest innen 15. november 2021.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet