Sauer på beite
Foto: Solveig Vikene / SCANPIX

54 tonn sauekjøtt selges på billigsalg.

28. mai 2018

Omsetningsrådet har forhåndsgodkjent at Nortura kan selge 54 tonn sauekjøtt på “billigsalg”. Dette er kjøtt som snart har ligget 18 måneder på lager, noe som er grensa for hva som regnes for akseptabel lagringstid på sauekjøtt. En allerede rekordlav engrospris og et frysefradrag på 30 prosent, har ikke hjulpet på salget, nå vil prisen senkes med ytterligere 5 kroner pr. kilo. Kostnaden på 270 000 kroner dekkes av omsetningsavgift som bøndene har betalt inn.

Den lave engrosprisen i vår har altså ikke vært nok til å få fart på salget av sauekjøtt, det er fortsatt 1561 tonn sauekjøtt på lager. Det er bare det eldste av dette som nå legges ut for salg til matvareindustrien til en svært lav pris. Engrosprisen er nå 24,10 kr. pr. kg. (Noe som gir en produsentpris på 2,18 kr. pr. kg for beste kvalitet av sau.) I tillegg er det altså et frysefradrag på ca 8 kroner. Det betyr at matindustrien nå kan kjøpe sauekjøtt til ca 11 kroner pr kg.

Markedsregulator Nortura antar at dette er en pris som gjør at det vil bli avsetning på kjøttet. Nortura ønsker å selge dette som et samlet parti til matindustrien.  Alternativet er destruksjon.