Kyr på beite
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Mulige endringer i krav til beitetilskudd.

30. mars 2018

Det kan bli endringer i kravene for å få beitetilskudd. I et høringsnotat fra Landbruks- og matdepartementet legges det fram et alternativ der kravet om at hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket skal skje på beite fjernes. For utmarksbeite kan kravet endres til at 70 eller 80 prosent av beitearealet må være utmark.

Det var i fjorårets jordbruksavtale det ble bestemt at vilkår for beitetilskudd skulle tas inn i forskriften om produksjontilskudd og avløsertilskudd. Departementet vil i utgangspunktet videreføre dagens krav, men vil gjennom høringen få tilbakemelding på om de andre forslagene er bedre egnet for å regulere og forvalte beitetilskuddene.

Begrunnelsen for å vurdere endringer er at det er vanskelig å kontrollere om hoveddelen av grovfôropptaket skjer på beite, det virker også som at det er ulik praksis i forvaltningen når det gjelder krav til beitetilskudd. Etter at kravet om at innmarksbeite skulle være inngjerdet ble tatt bort i 2016, ble det også vanskeligere å skille mellom innmarks- og utmarksbeite.

De tre alternativene som er med i høringen er som følger:

Alternativ 1 (dagens ordning)
Beitetilskudd gis til dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum 16 uker i sone 1–4, og 12 uker i sone
5–7.
Utmarksbeitetilskudd gis til dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter, dersom hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket til dyret skjer ved beiting i minimum i minst 5 uker

Alternativ 2a:
Beitetilskudd gis til dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 16 uker i sone 1–4, og 12
uker i sone 5–7.
Utmarksbeitetilskudd gis til dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 5 uker, der utmark skal utgjøre minst 80 % av totalt beiteareal

Alternativ 2b:
Beitetilskudd gis til dyr på beite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 16 uker i sone 1–4, og 12
uker i sone 5–7.
Utmarksbeitetilskudd gis til dyr på utmarksbeite med tilfredsstillende beitemuligheter i minst 5 uker, der utmark skal utgjøre minst 70 % av totalt beiteareal.

Høringsfrist er 27. april

Kilde: Landbruks- og matdepartementet