Bollestad og Bartnes
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

478 millioner utbetalt for 35 millioner liter melkekvote

1. februar 2021

Landbruksdirektoratet har nå utbetalt 478 millioner kroner for 35 millioner liter melkekvote. Det var  435 selgere av melkekvote i 2020. Med det er sluttstrek satt for fjorårets ekstraordinære oppkjøp av melkekvoter.

Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om en midlertidig oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 mill. liter kumelkkvote. Landbruksdirektoratet fikk ansvaret for å gjennomføre utkjøpet. 

I flere regioner ble mange kvoteeiere stående på venteliste og fikk ikke anledning til å selge, fordi den avsatte melkemengden i regionen var mindre enn den mengden produsentene ønsket å selge. I enkelte regioner ble det imidlertid solgt større volum enn avsatt mengde.

– Dette skyldes blant annet at alle som ble påmeldt på samme tidspunkt i en region fikk tilbud om å selge, forteller Olav Sandlund seksjonssjef i Landbruksdirektoratet. . – Vi praktiserte også ordningen slik at neste på venteliste fikk tilbud om å selge ønsket mengde så snart det har vært ledig kvantum, selv om dette totalt sett medførte at avtalt mengde i regionen ble overskredet.

I regionene Rogaland, Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nordland og Finnmark ble det solgt mindre mengde enn den som var avsatt.

Da oppkjøpet ble avsluttet, var det kjøpt ut 35 millioner liter, 88 prosent av målet på 40 millioner liter. 435 eiere solgte 39,7 mill. liter grunnkvote i den ekstraordinære oppkjøpsrunden. 35,0 mill. liter ble solgt til staten, til en samlet kostnad på 478,5 mill. kroner. Staten bidro med 175 mill. kroner, resten ble finansiert med omsetningsavgift. I tillegg til statens kjøp, ble det omsatt 4,7 mill. liter privat, 11,8 prosent av den totalt omsatte mengden.

Regionvis oversikt over ekstraordinært oppkjøp av melkekvote 2020Kilde: Landbruksdirektoratet