Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Bollestad tar opp gjerdetvisten mellom Bane Nor og bøndene i regjeringen.

7. august 2019

– Ingenting har endret seg, så hvorfor Bane Nor plutselig ikke vil holde gjerdene langs jernbanen, fatter jeg ikke, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, til Dalane Tidende

Da Bollestad besøkte Dalane denne uka ble hun utfordret av Bente Gro Slettebø,styremedlem i Rogaland Bondelag, på hva hun vil gjøre med gjerdetvisten mellom Bane Nor og bøndene. 
 
– Jeg har fått med meg den samme utfordringen fra Jæren. Men saken er ikke bare aktuell på Jæren og her i Dalane. Også andre steder i landet opplever bønder dette. Vi er nødt for å finne en løsning. Slik det er i dag, er det farlig for både folk og dyr, sier landbruks– og matminister Olaug Bollestad. 

Tar opp saken i regjeringen

 Jeg tar med meg denne utfordringen til regjeringen, lover Bollestad. 

– Jeg forstår ikke dette! Jernbanen har jo alltid holdt gjerdene langs sporet. Etter det jeg kan se, så har ikke regjeringen endret på noe av vilkårene til jernbanen. Så hvorfor de plutselig ikke har det samme ansvaret lenger, fatter jeg ikke. Hva har endret seg og hvem har endret på dette? Det må jeg få svar på, sier Olaug Bollestad til Dalane Tidende
15 storfe drept av toget i Oppdal

15 storfe er drept av toget i Oppdal den siste måneden, skriver OPP

Ordfører Kirsti Welander (Ap) i Oppdal støtter ordfører i Rennebu, Ola Øie, som mener staten bør tar ansvar for gjerding langs jernbanen. 
– Det er svært alvorlig at det skjer slike hendelser, og vi må gjøre noe helt konkret for å finne ut hvor ansvaret ligger. Vi må gå i dialog med rette instans, sier Welander. Etter denne sommeren med flere store dyrepåkjørsler, mener hun det er tydelig at det ikke kan fortsette slik uten tiltak. – Det er store skader, mye smerte for gårdeierne og det innebærer også forsinkelser for togtrafikken. Det er i alle sin interesse å få gjerdene på plass, sier Welander til OPP.
Kilder: Dalane Tidende og OPP.no.