Egg
Illustrasjonsfoto

400 tonn egg til dyrefôr

18. februar 2020

Omsetningsrådet har godkjent at 400 tonn egg kan omreguleres til såkalt miljøfôr i 2020. Årsaken er stor overproduksjon av egg. I tillegg vil det gjennomføres en prøveordning med prisnedskriving av omelettmiks til veldedige organisasjoner.

Direktør i Totalmarked Kjøtt og Egg i Nortura Ole Nikolai Skulberg, sier følgende til Landbruk24 om årsaken til at det er nødvendig å gjennomføre dette tiltaket.
– Salget har vært noe svakere enn forventet og avbestillinger, kombinert med leveranser over dobbel mottaksplikt gjør at reguleringslageret på egg har blitt for stort. Egg går da ut på dato.

I protokollen fra Omsetningsrådet står det blant annet:
“Reguleringslageret for egg er stort, og Nortura forventer at det vil være på ca. 1 200 tonn i løpet av et par uker. Eggproduktvirksomheten kan ikke benytte alle disse eggene før de blir for gamle. Nortura skriver at det fra november til januar er avbestilt vel 400 tonn av bindende bestilling over forsyningsplikten, og at det er lagt inn ca. 100 tonn lavere bestilling over
forsyningsplikten for februar enn hva langtidsprognosen viser. Vedrørende leveranser på dobbel mottaksplikt opplyser Nortura at det delvis er eggpakkerier som tidligere i svært liten grad har deltatt i ordningen. Nortura skriver videre at det tidligere ved høy tilgang på egg var mulig å produsere RÅK-produkter for eksport, men at denne muligheten ble fjernet
fra 2020 med svært kort varsling.”

Kostnaden for tiltaket er beregnet til ca 7,3 millioner kroner, eller drøye 18 kroner pr kg. Dette betales av omsetningsavgiftsmidler som alle eggprodusenter har betalt inn.

Egg til veldedig formål

“Nortura ønsker at mest mulig av overskuddet av egg benyttes som humant konsum. Som et forsøk vil Nortura se på mulighetene for å benytte omsetningsavgiften til å skrive ned prisen på omelettmiks av egg slik at veldedige organisasjoner som i dag serverer gratis mat, kan få gratis omelettmiks. De ønsker i første omgang å produsere omelettmiks av 10 tonn egg på reguleringslager til dette formålet. Dersom det viser seg å være muligheter for å øke dette kvantumet, vil Nortura søke om ytterligere økning.
Kostnadene ved et slikt tiltak tar utgangspunktet i engrosprisen på skallegg, produksjonskostnader og frakt til en samlet kostnad på kr 35,00 pr. kg egg benyttet. Totalt vil tiltaket koste ca. 350 000 kroner over
omsetningsavgiften.”

Denne søknaden ble også godkjent av Omsetningsrådet.

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.