Dyr og mennesker i naturen

400 godkjente Inn på tunet- gårder

26. mars 2018

– Vi gratulerer Søndre Digerud gård i Akershus som Inn på tunet- gård nummer 400. Stadig flere gårder kommer inn i ordningen. Trønderne vinner og er fylket med flest godkjente gårder, 67 stykker. Men Akershus er en god nummer to, sier Nina Sundqvist, administerende direktør i Stiftelsen Matmerk som har ansvar for godkjenningsordningen.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeid med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

– Å knytte tjenestetilbudet på gården opp til livet og arbeidet der, og så tilby det til brukergrupper som trenger en litt anderledes hverdag er en viktig del av alt det bra norsk landbruk leverer til storsamfunnet, sier Sundqvist.

400 gårder over hele Norge er nå godkjente som Inn på tunet-gårder. For å bli godkjent må du oppfylle flere krav. Du må dokumentere at tilbudet ditt er knyttet til den faglige driften av gården, du må gjennomføre en egenrevisjon hvert år, og du skal gjennom en ekstern revisjon før du kan bli godkjent. En ekstern uavhengige revisor går igjennom gårdsdriften med bonden og sikrer at tilbudet og driften følger norske lover og regler. Blant annet til helse- miljø og sikkerhet.

– Inn på tunet- godkjenningen gir en ekstra sikkerhet for de som bruker tjenestene. Og det er et viktig konkurransefortrinn for gårdene. Jeg ser fram til at vi tipper 500 gårder, for dette er tjenester og tilbud som det norske samfunnet virkelig trenger, avslutter Sundqvist.

De viktigste brukerne av tilbud fra Inn på tunet er:

Barn- og unge
Mennesker med rusproblemer
Funksjonshemmede
Eldre

Kilde: Pressemelding fra Matmerk