Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

40 millioner ekstra til fornybar energi i landbruket.

11. mai 2023

Satsingen på fornybar energi i landbruket styrkes med 40 millioner kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Rammen blir på 130 millioner kroner i år.

Ekstramidlene til selskapet Bionova foreslås fordi langt flere enn ventet har søkt om tilskudd for å legge om til mer bruk av fornybar energi i landbruket.

– I slutten av februar måtte man sette stopp for å behandle nye søknader, og det ligger per i dag mer enn 400 søknader som ikke er behandlet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Bionova skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp og øke opptak og lagring av karbon i jord på gårdsbruk. Selskapet er etablert som del av Innovasjon Norge og er lagt til Brumunddal.

10 millioner til ekstra skadefelling av rovdyr

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner ekstra til skadefelling av rovdyr i revidert nasjonalbudsjett.

– Vi vil gi et løft til kommunene for å gjøre tiltak som kan ha effekt i flere år framover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Regjeringen foreslår å benytte de ekstra midlene til blant anne kurstilbud til fellingslagene, samt tilskudd til oppgradering av tekniske hjelpemidler slik som kommunikasjonsutstyr, skriver Klima- og miljødepartementet.

– Midlene er ettårige, og jeg er derfor opptatt av at de skal brukes slik at de styrker rovviltforvaltningen og gir mer effektiv gjennomføring av skadefelling i flere år framover, sier Eide.

(©NTB)

[email protected]