Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

4 av 10 melkeprodusenter tror de vil produsere mindre melk i år.

2. august 2018

40,9 prosent av bøndene mener den norske fôrsituasjonen vil føre til redusert melkeproduksjon. 2,7 prosent av dem sier de vil slutte med melkeproduksjon.

Det kommer fram i en undersøkelse gjennomført av Tine blant bøndene som er tilknyttet selskapet, skriver Nationen.

21,3 prosent av bøndene svarer at de vil få opptil 10 prosent redusert produksjon, mens 19,6 prosent tror produksjonen vil bli redusert med over 10 prosent.

– Mange svar og funnene viser med all tydelighet alvoret i situasjonen. Det eksisterer en alvorlig fôrmangel i store deler av landet, og mange enkeltprodusenter har stort fôrunderskudd, sier Lars Galtung, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Tine.

Til sammen 2.700 melkebønder har svart på undersøkelsen. Tine har bedt om et møte med landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om situasjonen som den ekstreme tørken gir.

– Hvis Tine ser behov for et slikt møte, så kommer de til å få det, sa landbruksministeren til NTB for drøyt to uker siden.

Tine opplyser til Landbruk24 i kveld at dette møte er berammet til 22. august.

(©NTB)