Bollestad og Bartnes
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

35 millioner liter melkekvote ble solgt til staten

4. september 2020

Den endelige oversikten viser at det ble kjøpt opp 35 millioner liter i det ekstraordinære oppkjøpet av melkekvoter i vinter, fordelt på 435 selgere. Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter kumelk.

Store regionale forskjeller
Da påmeldingsfristen gikk ut 31. mars, hadde Landbruksdirektoratet mottatt 601 påmeldinger. I alle produksjonsregioner, unntatt Rogaland, Oppland og Finnmark var det påmeldt større mengde melk enn det som var avsatt for oppkjøp i de enkelte regionene.

– Når oppkjøpsordningen nå er fullført, ser vi at heller ikke Hedmark, Trøndelag og Nordland fylte sin kvote, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet. – Det er flere grunner til dette. Noen produsenter solgte kvote privat etter påmeldingen, og noen valgte å trekke påmeldingen i løpet av prosessen.

Mange på venteliste
I flere regioner ble mange kvoteeiere stående på venteliste og fikk ikke anledning til å selge. Den avsatte melkemengden i regionen var mindre enn den mengden produsentene ønsket å selge.

I enkelte regioner ble  det solgt større volum enn avsatt mengde.

– Dette skyldes blant annet at alle som ble påmeldt på samme tidspunkt i en region fikk tilbud om å selge, forteller Sandlund. – Vi har også praktisert ordningen slik at neste på venteliste har fått tilbud om å selge ønsket mengde så snart det har vært ledig kvantum, selv om dette totalt sett medførte at avtalt mengde i regionen ble overskredet.

Her er de endelige tallene

Kilde: Landbruksdirektoratet