Kulturlandskap på Jæren
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

33 millioner til satsing på utvalgte kulturlandskap

18. april 2019

Regjeringen vil i 2019 satse 33 millioner kroner på Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, noe som er en økning på 175 prosent på fire år. 18,5 millioner ble bevilget over jordbruksavtalen for 2019 til utvalgte kulturlandskap og verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyene. Resten av pengene kommer fra Miljø- og klimadepartementet.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en satsing og en arbeidsmåte, som startet i 2009, for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap, opplyser koordinator og seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet Kari Stuberg til Nationen.

– I 2019 er det gitt 32,8 millioner kroner til denne satsingen. Tilsvarende sum i 2016 var 12 millioner kroner, sier Stuberg.

Antall utvalgte kulturlandskap i jordbruket er i samme fireårsperiode doblet, og har gått fra 22 til 44 områder som er spredt over hele landet. Ni nye områder ble inkludert i satsingen i 2018, før ytterligere tre vil bli tatt med i år, opplyser Stuberg.

Jordbruksområdene omfatter i størst mulig grad jordbrukslandskap av svært store biologiske og kulturhistoriske verdier. Dette er noe landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) også trekker fram som viktig.

– Jeg er overbevist om at ordningen med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket bidrar til økt kunnskap om kulturlandskapenes verdier og til stolthet over områdene og vilje til å ta vare på dem, sier Bollestad til avisen.

Her er de utvalgte kulturlandskap:

 • Akershus, Øya – Nordre Eik
 • Aust-Agder, Furøya (Ny i 2018)
 • Aust-Agder, Rygnestad og Flateland
 • Buskerud, Steinssletta
 • Buskerud, Leveld (Ny i 2017)
 • Finnmark, Goarahat og Sandvikhalvøya
 • Hedmark, Helgøya (Ny 2018)
 • Hedmark, Vangrøftdalen – Kjurrudalen
 • Hordaland, Gjuvslandslia
 • Hordaland, Havrå (Ny i 2017)
 • Møre og Romsdal, Fjellgardane og seterdalane i Øvre Sunndal
 • Møre og Romsdal, Alnes på Godøya (Ny i 2017)
 • Møre og Romsdal , Norangsdalen (Ny i 2018)
 • Nordland, Engan/Ørnes og Kjelvik
 • Nordland, Blomsøy-Hestøy-Skålvær
 • Nordland, Engeløya (Ny i 2017)
 • Nordland, Røst (Ny i 2018)
 • Oppland, Nordherad
 • Oppland, Stølsvidda (Ny i 2018)
 • Oslo, Nordmarksplasser
 • Oslo, Sørkedalen med Bogstad gård (Ny i 2017)
 • Rogaland, Rennesøy
 • Rogaland, Suldal (Ny i 2018)
 • Sogn og Fjordane, Grinde – Engjasete
 • Sogn og Fjordane, Hoddevik – Liset
 • Sogn og Fjordane, Midtre Lærdal (Ny i 2018)
 • Sogn og Fjordane, Ormelid (Ny i 2017)
 • Telemark, Jomfruland og Stråholmen
 • Telemark, Hjartdal og Svartdal (Ny i 2017)
 • Troms, Skárfvággi/Skardalen
 • Troms, Skallan-Rå (Ny i 2017)
 • Trøndelag, Frostating (Ny i 2018)
 • Trøndelag, Klevgardan (Ny i 2018)
 • Trøndelag, Kvelia-Kvesjøen (Ny i 2017)
 • Trøndelag, Seterdalene i Budalen
 • Trøndelag, Skei og Skeisnesset
 • Trøndelag, Tarva
 • Vest-Agder, Vest-Lista
 • Vestfold, Skjærgården øst for Nøtterøy og Tjøme
 • Østfold, Bøensætre med plasser
 • Østfold, Værne kloster (Ny i 2017)

Kilde: NTB og Landbruksdirektoratet.


Disse områdene kommer med i 2019 og 2020

 • Finnmark, Skoltebyen i Neiden (kommer med i 2019/2020)
 • Hedmark, Finnebosetninger (kommer med i 2019)
 • Hordaland, Ullensvang (kommer med i 2020)
 • Trøndelag, Austrått (kommer med i 2019)