Ulv
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

28 ulver felt i lisensjakta

20. april 2018

28 ulver av en kvote på 42 ble felt i vinterens lisensjakt. Det er det høyeste antallet som noen gang er registrert i forbindelse med lisensfelling i Norge.

– Årets lisensfellingsperiode har gitt de høyeste antall fellinger noensinne. Årsaken er at det ble satt en høyere kvote enn tidligere, og at Klima- og miljødepartementet for første gang åpnet for felling i etablerte revir, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mars, og direktoratet legger fredag fram det endelige resultatet: 27 ulv er felt i region 4 og 5 (Østfold, Oslo/Akershus og Hedmark. En ulv ble dessuten felt av et kommunalt jaktlag på Hadeland i Oppland.

* Det ble registrert om lag 105–112 ulver i Norge vinteren 2016–17. Av disse er cirka halvparten helnorske, mens resten holder til i grenseområdene til Sverige. De aller fleste holder til innenfor ulvesonen, som dekker hele Oslo og Østfold og deler av Hedmark og Akershus. I sonen skal terskelen for å felle ulv være høy.

* Staten gir lisens til felling av et visst antall ulv i Norge for å regulere bestanden. Målet er å forhindre framtidig skader på beitedyr og tamrein. I tillegg gis det tillatelse til å felle enkeltulver som har angrepet dyr.

* De regionale rovviltnemndene setter kvoter for lisensfelling. I fjor ga nemndene tillatelse til å felle inntil 50 ulv. Etter klage til Klima- og miljødepartementet ble den totale kvoten redusert til 42 ulv. Av disse ble til sammen 28 ulv skutt.

* Blant ulvene som ble felt var 19 dyr i flokkene i Osdalen og Julussa, som holdt til på grensa til ulvesonen. Tre av dyrene ble skutt innenfor sonen.

Kilder: Miljødirektoratet, NTB

(©NTB)