Denne furua er om lag 400 år
Foto: Jon T. Klepsland

28 skogområder blir vernet

6. desember 2019

Ytterligere 28 viktige skogområder blir naturreservater etter vernevedtak i statsråd fredag.

23 av områdene er nye naturreservater, 5 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater. Statskog SF eier området Bjørnstadfjellet. Øvrige områder inngår i arbeidet med frivillig vern av privateid skog. Tilrådingen omfatter ca. 80 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 56 km2 er produktiv skog.

Mange truede arter lever i de aktuelle skogområdene. Regjeringen er med fredagens vedtak snart halvveis til målet om vern av 10 prosent av skogarealet i Norge, ifølge en pressemelding fra Klima- og miljødepartementet.

– Skogvern er et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Det finnes ni truede naturtyper og mer enn 1.100 truede arter i skogene i Norge. Hundrevis av insektarter, sopparter og enkelte fugler er avhengige av død ved og gammel skog. Det er derfor viktig at vi verner de viktigste skogarealene, sier statsråd Ola Elvestuen (V).

Vernevedtaket omfatter til sammen rundt 80 kvadratkilometer nytt verneareal med 56 kvadratkilometer produktiv skog. Siden 2013 er bevilgningene til skogvern mer enn doblet og ligger nå på totalt nesten 2,4 milliarder kroner.

Disse områdene blir vernet:

 1. Ytste-Skotet naturreservat i Stordal kommune, Møre og Romsdal
 2. Ørnakken naturreservat i Skodje kommune, Møre og Romsdal – utviding
 3. Geitåa naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
 4. Kanestraum naturreservat i Tingvoll kommune, Møre og Romsdal
 5. Bugen naturreservat i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane
 6. Gaddeskogsvatnet naturreservat i Bremanger kommune, Sogn og Fjordane
 7. Sørebødalen naturreservat i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane
 8. Torstveit naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland
 9. Nordåker naturreservat i Tysvær kommune, Rogaland
 10. Skurvedalen naturreservat i Forsand kommune, Rogaland
 11. Nordraheia naturreservat i Hjelmeland kommune, Rogaland – utviding
 12. Øykjeheia naturreservat i Sirdal kommune, Vest-Agder – utviding
 13. Staven naturreservat i Bygland kommune, Aust-Agder
 14. Frubæråsen naturreservat i Evje og Hornnes kommune, Aust-Agder
 15. Eldhusliane naturreservat i Birkenes kommune, Aust-Agder
 16. Lillestø naturreservat i Froland kommune, Aust-Agder
 17. Lindedalen naturreservat i Åmli kommune, Aust-Agder
 18. Bjørnstadfjellet naturreservat i Gjerstad kommune, Aust-Agder – utviding
 19. Grønhovdåsen naturreservat, Fyresdal og Kviteseid kommunar, Telemark
 20. Talleivstaulen naturreservat, Seljord kommune, Telemark
 21. Bjørndalsfjellet naturreservat, Drangedal kommune, Telemark
 22. Pindalen Øst naturreservat, Drangedal kommune, Telemark
 23. Urdknuten naturreservat, Drangedal og Skien kommunar, Telemark
 24. Bambleåsen naturreservat, Bamble kommune, Telemark
 25. Bandaksliane naturreservat, Kviteseid og Tokke kommunar, Telemark
 26. Vestre Risenhøgda naturreservat i Marker kommune, Østfold
 27. Viksætra naturreservat i Åmot kommune, Hedmark
 28. Skjellingshovde naturreservat, Nordre Land, Søndre Land og Sør-Aurdal kommunar, Oppland – utviding

(©NTB)