Foto: NTB KommunikasjonStatsministerens kontor
Foto: NTB KommunikasjonStatsministerens kontor

200 millioner i økt investeringsstøtte i 2022

4. november 2021

Regjeringen øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner neste år. Midlene rettes mot små og mellomstore storfe-bruk.

De 200 millionene kommer som ekstra penger over statsbudsjettet for neste år, og skal rettes særlig mot små og mellomstore bruk.

– Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Hun påpeker at investeringsbehovet i jordbruket er stort. Flere steder har pengene til investeringer blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten, ifølge landbruksministeren.

Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner.

-En viktig start

– Dette er en viktig start for å få med mindre og mellomstore bruk i alle deler av landet i en nødvendig omstilling. Det er ikke tvil om at inntektsløft er avgjørende for bonden, men økte investeringsmidler gjør det mulig for flere å ta stegene som skal til for framtidig drift, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

– Når behovet i næringa er så stort som det er, så burde også investeringspakken vært høyere enn det som er foreslått. Det er bra at midlene kommer over statsbudsjettet og utenfor jordbruksavtalen, det er et prinsipp vi har jobbet lenge for. Nå blir det viktig å forsterke og fortsette dette løpet de neste årene, for å greie å ha et landbruk på linje med i dag, understreker Bjørn Gimming.

Rettet mot små og mellomstore storfe-bruk

I forslaget heter det at midlene er rettet mot små og mellomstore storfe-bruk, og det omfatter både de som driver med melk og med kjøttproduksjon.

– Det er viktig at investeringene som blir gjennomført tar utgangspunkt i gårdens samlede ressurser, og at investeringsstøtten ikke betinger en kapasitetsøkning. Det er det mest bærekraftige, både økonomisk og miljømessig. Vi er også fornøyde med at virkemidlene skal rettes inn mot både melke- og kjøttprodusenter, sier Bjørn Gimming.

Bonde- og Småbrukarlaget svært fornøyd

– Vi er svært fornøyde med å ha fått en regjering som ser ut til å ta landbruket på alvor. De lovet investeringsmidler, og nå leverer de, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.  

– Både investeringsmidlene som nå kommer og kompensasjonen norske bønder fikk gjennom tilleggsforhandlingene er viktige for en hardt presset næring. Det er tydelige signaler om en regjering som tar norsk landbruk på alvor og deler vår virkelighetsoppfatning om den økonomiske situasjonen i jordbruket, sier Hoff. 

Hun er positiv til at støtten vil komme de små og mellomstore bruka til gode, men påpeker likevel at dagens system ikke legger til rette for dette i praksis.

Dagens kriterier for investeringsstøtte er ikke tilpasset små og mellomstore bruk, som bør få en høyere andel av investeringskostnaden som tilskudd. Over lengre tid har innretningen på investeringsordningene bidratt til at det har blitt færre og større bønder. Det er derfor viktig at vi får på plass nye kriterier for investeringsstøtte så raskt som mulig, sier Hoff.  

Kilde: (©NTB) og pressemeldinger fra Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget