Matmerk, Nortura og KLF undertegnet avtale

20% trekk på slakt uten godkjent KSL

2. april 2018

Ny revidert avtale for kjøttbransjen i Kvalitetssystem i landbruket (KSL), trer i kraft 1.april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge. Selve regelverket er det samme, men oppfølgingen av både bonde og slakteri blir tettere, og konsekvensene strengere. Avtalen trer i kraft 1. april 2018 og er undertegnet av alle slakteriene i Norge og Stiftelsen Matmerk. Det betyr at du nå trekkes 20% av oppgjørspris hvis du ikke har godkjent KSL.

Det økonomiske trekket vil øke til 20 prosent hvis ikke KSL er i orden. Årsaken er at slakteriene må ha egen varestrøm for dyr som kommer fra gårder uten KSL. Dette kjøttet kan ikke selges under Nyt Norge-merket, noe som medfører ekstraarbeid, økte kostnader for slakterier og økt omdømmerisiko for fellesskapet. Denne regninga må bonden selv ta.

KSL-kravene vil derimot ikke bli strengere.

– Kravene vil være som før, men de økonomiske sanksjonene til de uten KSL og som ikke lukker avvik blir høyere, presiserer Nina Sundqvist. – Om du er en av de 88 prosentene av norske bønder som har etablert KSL, vil du ikke merke noen forskjell.
Lik standard og lik tolkning
Avtalen betyr også at alle slakterier skal forholde seg til samme tolkning av regelverket.
– Å ha lik tolkning av reglene, lik oppfølging av avvik og likt reaksjonsmønster hos alle slakterier når det er avvik, er viktig. Denne avtalen skal sikre dette, sier administrerende direktør Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje og marked i Nortura støtter dette.
– Vårt samfunnsansvar er å levere trygt norsk kjøtt til forbrukerne. Samfunnet forventer at vi følger reglene myndighetene har laget for dette, blant annet gjennom krav i Matloven, sier Fjeldheim, og legger til:
– Avtalen er viktig for å skape tillit til norsk mat og til Nyt Norge-merket
Konkrete endringer i slakteriavtalen:

Alle de norske slakteriene har underskrevet
Skal sikre en helhetlig og effektiv dataflyt inn i dyrehelseportalen
Ny kostnadsberegning går fra et trekk på 3 kroner per kilo til 20 prosent beregnet på grunnpris pr kg for de enkelte dyreslagene. Dette skal dekke at kostnaden for kjøtt fra bønder uten KSL-godkjenning må inn i en egen varestrøm, samt ekstrakostnadene knyttet til en egen oppfølging av de dette gjelder. Dette er da lagt inn som en del av leveringsbetingelsene for ditt slakteri.

Kilde: Matmerk