Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

2 øre i omsetningsavgift på korn

23. august 2022

Omsetningrådet har i dag fastsatt omsetningsavgifta for korn til 2 øre pr kg.