Jordbærkurver i åkeren
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

2 000 grøntprodusenter skal på arbeidsgiverkurs

23. november 2020

En samlet grøntnæring har tatt grep etter sommerens medieoppslag om arbeidsforhold i næringen. Nå er nytt kurs for alle arbeidsgivere i bær- og grøntnæringen klart.

Næringen har gått sammen om å utvikle et nytt arbeidsgiverkurs for å øke kunnskap og kompetansen som arbeidsgiver, for å sikre gode arbeidsforhold for sesongarbeidere. Det er Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, og Norsk Landbruksrådgiving som står bak kurset.

– Sesongarbeidskraften som kommer til oss skal oppleve ryddige lønns- og arbeidsforhold. Dette kurset er et kollektivt kompetanseløft som vil være viktig for å ivareta gode arbeidsforhold framover. Det er lagt opp til rask gjennomføring i vinter av det obligatoriske kurset slik at alle produsentene er godt forberedt til neste års sesong, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Kurs for 2000 produsenter i løpet av tre måneder

Kursene gjennomføres som webinarer, og i tidsrommet desember til februar vil totalt 2000 bønder ta kurset før sesongen 2021 starter.

Kurset vil ta for seg gjeldende regelverk, plikter og rettigheter, for å gi nytte og trygghet som gjør den enkelte produsent bedre rustet i møte med arbeidsrettslige problemstillinger.

– Arbeidsrett er komplekst. I motsetning til mange andre bedrifter med mange personer på lønningslisten, finner man ikke en egen HR-avdeling på den gjengse norske gård. Ansvaret og risikoen som ligger hos enkeltprodusenten er enormt. Men ved å vite hvor fallgruvene ligger, og skape arenaer der produsentene får god kunnskap og drøfter felles problemstillinger, vil de også være lettere å unngå, sier Elisabeth Morthen, administrerende direktør I Gartnerhallen SA.

Felles kompetanseløft

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving, med innspill fra Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

– Alle aktører i og rundt grøntnæringen må jobbe sammen for å bistå produsentene med kunnskap og veiledning for å sikre gode arbeids- og lønnsforhold. Vi vil også bidra med råd og hjelp for å forhindre eventuell usikkerhet rundt gjeldende regelverk eller minstelønnssatser. Et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver, gjennom kursene som nå settes i gang, er ett viktig tiltak, sier Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund

Her kan du melde deg på kurset

Her er en huskeliste for de som skal ansette utenlandske arbeidstakere

Kilde: Pressemelding fra Norges Bondelag