Smågriser i binge
Foto: Mattilsynet

17 svinebesetninger i Rogaland og Agder har fått påvist antistoffer mot PRCV

10. september 2018

Mattilsynet har lagt ut følgende melding på sine nettsider.

Respiratorisk coronavirus (PRCV) er nå påvist i både Rogaland og Agder. Så langt tyder prøvesvar på at PRCV-viruset har stor utbredelse begge steder.

I skrivende stund har 17 besetninger testet positivt for antistoffer mot PRCV, men Veterinærinstituttet analyserer prøver fortløpende. Blant de positive er det 2 purkeringer/NAV.

Så langt har ingen bønder meldt fra om at dyr viser symptomer på å være smittet av PRCV. Dette stemmer godt overens med erfaringer fra andre land.

Hva betyr dette for deg som driver med gris og får besetningen båndlagt?

Inntil videre vil Mattilsynet båndlegge besetningene som får påvist antistoffer mot PRCV. Dette gjør vi i direkte kontakt med eieren av besetningen.

Dersom en besetning er båndlagt vil det si at det ikke er lov å føre dyr og/eller gjenstander som kan bringe smitten videre ut av eller inn til gården, uten tillatelse fra Mattilsynet

Har du dyr som skal til slakt?

  • Ta kontakt med avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord eller avdeling Agder. De kan gi tillatelse til å sende dyr til slakt.
  • Mattilsynet vil sette vilkår for transporten til aktuelle slakteri. Disse inkluderer f.eks. at slaktebilen bør hente dyr fra besetninger med påviste antistoffer mot PRCV til slutt på ruten.

Skal du flytte dyr?

  • Ta kontakt med avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord eller avdeling Agder. De kan gi tillatelse til å flytte dyr.
  • Hvis MT gir tillatelse til å flytte dyr fra en besetning til en annen, vil mottakerbesetningen bli pålagt restriksjoner.
  • Foreløpig vil MT ikke gi tillatelse til å flytte dyr fra båndlagte besetninger ut av regionen (Rogaland og Agder).
  • Mattilsynet behandler purkeringer som én enhet (med tanke på smitte/epidemiologi). Dvs at flyten av dyr innen purkeringen kan gå som normalt forutsatt at dyreeier

-bruker egen transport

-dokumenterer i journal hvilke dyr som er flyttet hvor, slik at Mattilsynet kan få se dette på forespørsel

Husk å informere besetningsveterinæren

Mattilsynet har ikke sendt spesiell varsling eller informasjon til de privatpraktiserende veterinærene i Rogaland og Agder, utover det veterinærforeningen har sendt til sine medlemmer.

Vi forutsetter at besetningene orienterer om restriksjoner og at veterinærene har gode rutiner for smitteforebyggende tiltak i sin praksis.

Hva skjer videre?

Mattilsynet prioriterer oppklaringsarbeidet for PRCV høyt. Vi ønsker en rask avklaring slik at konsekvensene for næringen blir minst mulig.

Mattilsynet regner med å ta en beslutning om hvordan PRCV skal håndteres innen en uke.

Første gang PRCV er påvist i Norge

Påvisningen ble gjort av Veterinærinstituttet i forbindelse med Mattilsynets overvåkningsprogram for spesifikke virusinfeksjoner hos svin. Resultatene er understøttet gjennom undersøkelser av de samme prøvene ved Veterinærinstituttet i Danmark.

PRCV-viruset er utbredt i resten av Europa. PRCV kan ikke smitte til mennesker. Smittede dyr kan gjennomgå sykdom med milde eller ingen symptomer på sykdom.

Det er uvisst hvordan smitten har kommet inn i besetningene, og Mattilsynet jobber nå med å kartlegge mulige smitteveier.

Kilde: Mattilsynet