Ku med kalv
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

1,1 prosent økning i melkeproduksjonen i 2020

7. januar 2021

Det ble produsert 1497 millionar liter kumelk i 2020. Det er over 16 millionar (1,1%) liter mer enn i 2019 og 45 millionar liter mer enn prognosen fra november 2019 basert på ett forholdstall på 0,96. Etter to endringer ble forholdstallet til slutt 1,05 i 2020.

Nordland er det fylket som har hatt størst økning, med 3,1 prosent økning fra 2019. Mens Trøndelag og Møre og Romsdal er de eneste fylkene med nedgang i produksjonen.

I desember 2020 ble det levert 134,4 millioner liter kumelk, nesten åtte prosent mer enn i 2019.

2021
For 2021 er det fastsatt et forholdstall på 1,07 og i den siste prognosen fra TINE er det beregnet en produksjon på 1 535 millioner liter, 2,5 prosent mer enn i 2020.

Kilde: TINE Medlem.