Foto: Nortura
Foto: Nortura

-Vi bønder må få vår del av kaka

17. juni 2021

I sin tale til årsmøtet i Nortura sa styreleder Trine Hasvang Vaag: -Alle andre ledd i verdikjeden har tatt sin del av kaka – da er det ikke urimelig at vi bønder også få vår del. Ellers var hun opptatt av dyrehelse og dyrevelferd.

Du kan lese hele talen her

-Etter flere år med for liten økning i råvareprisen til at bonden kan ha en inntektsutvikling, har behovet kommet tydelig fram i debatten denne våren. Nå er markedet i balanse og det er delvis underskudd. Da må kundene våre være villige til å løfte prisene sånn at også bonden har noe å investere for- og leve av. Alle andre ledd i verdikjeden har tatt sin del av kaka – da er det ikke urimelig at vi bønder også få vår del. Skal vi klare det må det være politisk vilje til å styrke importvernet og det må være vilje til å betale for den merverdien det norske landbruket faktisk leverer, sa styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag.

Dyrehelse

-Den gode dyrehelsa vi har i Norge som gjør at vi bruker minst antibiotika i husdyrproduksjonen i verden er et godt eksempel. Vi sparer samfunnet og helsevesenet for mange milliarder i året – og bidrar helt konkret til at færre mister sine nære og kjære. På verdensbasis er antibiotikaresistente bakterier et kjempeproblem – og det problemet kommer, dessverre, til å øke betydelig i årene framover. Den kapitalen norsk landbruk sitter på i form av vår unike helsestandard – får vi alt for dårlig avkastning på. Kanskje har vi ikke vært flinke nok til å bruke det som et salgsargument heller, men noe sier meg at dette er i ferd med å vokse fram som et av norsk landbruks sine sterkeste kort. 

Dyrevelferd

Dyrevelferd- svin er igjen i fokus. Forrige uke viste NRK Dagsrevyen bilder fra noen svinegårder. Det er to år siden Brennpunkt filmen ble vist- dette var en oppfølging av det og den rammer oss hardt, både som selskap og som bønder.

Aktivister har brutt seg inn i mange fjøs gjennom flere år. Ikke bare i Nortura-fjøs. Fjøs i store deler av Norge. Saken er anmeldt til riksadvokaten av 24 svineprodusenter, Nortura har støttet anmeldelsen.

Sammen med Norges Bondelag og næringa for øvrig, er vi med å spleise på advokatregninga.

Kontroversielt? Overhodet ikke.

Vi støtter anmeldelsen fordi vi er bondens selskap. Vi reagerer skarpt på enhver lovbryter, enten de bryter bestemmelser i straffeloven eller dyrevelferdsloven.

I bildematerialet ser vi klare eksempler på lovbrudd. Fiksering av gris, syk gris som skulle vært avlivet og griserøkting vi ikke kan være bekjente av. Men det vi også ser er at filmene ikke viser representative bilde fra våre grisefjøs.

Ett tilfelle av dårlig dyrevelferd er ett tilfelle for mye. Norsk landbruk og svinenæringa spesielt, tåler ikke flere tilfeller av dårlig dyrevelferd.

Vi kjemper en kamp for det sunne, bærekraftige, norske kjøttet. Vi må levere prikkfritt på dyrevelferd, sa Hasvang Vaag