Olaug Bollestad
Foto: Landbruks- og matdepartementet

Veterinærinstituttet får 30 millioner, aktiviteten opprettholdes i hele landet.

8. mai 2019

Regjeringen setter av 30 millioner budsjettkroner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF) kom med lekkasjen fra revidert nasjonalbudsjett under et besøk i Tromsø onsdag. Budsjettet legges fram kommende tirsdag.

– Veterinærinstituttet (VI) skal utvikle kunnskap for nasjonal beredskap innen dyrehelse, fiskehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet har en sentral rolle i regjeringens mål om å ta vare på det unike ved norsk mattradisjon, som god dyrehelse og lavt forbruk av medisiner, sier Bollestad.

Bevilgningen på 30 millioner kroner er 10 millioner mer enn opposisjonen i Stortinget har bedt om i et representantforslag for å opprettholde instituttets regionale struktur og aktivitet.

Pengene skal blant annet gå til nye lokaler og obduksjonssal på Holt i Tromsø, å opprettholde regional tilstedeværelse og til å dekke ekstraordinære kostnader.Forankring flere steder

Bollestad understreker at forskning i nord er strategisk viktig for Veterinærinstituttet. Viktige årsaker til det er klimaendringene som rammer de arktiske områdene og en økning i reiseliv og transport av gods. Samtidig er Norges grense til Russland, som har en mer usikker status for dyrehelse, en faktor, ifølge departementet.

– Det er et mål å styrke Veterinærinstituttets totale kapasitet, ikke minst for å møte bionæringenes behov, gjennom økt veterinærfaglig og forskningsfaglig kompetanse ved instituttets regionale enheter, sier Bollestad.

– Derfor har jeg vært opptatt av at Veterinærinstituttet fortsatt skal ha en forankring flere steder her i landet, legger hun til.

Bakteppet for ekstrabevilgningen er Veterinærinstituttets varsler om oppsigelser og nedleggelser som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til flytting av hovedkontoret til Ås og økte pensjonspremier. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekter også redusert.

I februar fremmet i den forbindelse Arbeiderpartiet, gjennom et representantforslag i Stortinget, et krav om at regjeringen måtte videreføre dagens fagmiljøer og regionale struktur. Ap ba om 20 millioner kroner «for å sikre videre drift av Veterinærinstituttets avdelinger over hele landet».

– Forslagsstillerne frykter at dersom de foreslåtte planene blir gjennomført, vil det svekke beredskapen og kompetansen på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgivning flere steder i landet, het det.

Veterinærinstituttet selv har ment at den krevende økonomiske situasjonen ville fremtvinge kutt på 20 millioner kroner i år. Konkret ble det foreslått oppsigelse av 13 ansatte og å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim, samt å avvikle laboratorievirksomheten i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes skulle obduksjonsenheten videreføres, men uttatte prøver skulle sendes til diagnostikk i Oslo/Ås.

Veterinærinstituttets viktigste funksjon er beredskap og kompetanseutvikling for å avverge helsetrusler mot fisk, dyr og mennesker. Instituttet har i dag 337 ansatte.

(©NTB)