Potetrader
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Våronna er i gang i Rogaland

26. februar 2021

De første potetene ble satt i Randaberg i dag, melder Randaberg24. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var med på settinga i ettermiddag, tidligere på dagen hadde hun vært med på å så gulrotfrø på Brusand.

26. februar er ikke rekord, men to dager før fjoråret. -Jorda her er aldeles utmerket og vi er i rute, sier Randaberg-bonden Helge Todnem, som pløyde og satte et halvt dekar av sorten Solist i dag.

Vent med utkjøring av husdyrgjødsel 

Samtidig ber Statsforvalteren i Rogaland om at bøndene venter med å kjøre ut husdyrgjødsel. De skriver følgende på sine nettsider

“Framleis er jorda vassmetta og mange stader er det ennå tele. Blir det køyrd ut husdyrgjødsel under slike forhold er det stor fare for avrenning og forureining av nærliggande vassdrag. Sjølv om datoen 15. februar (sett i forskrift om organisk gjødsel) er passert, er det enno ikkje tilrådeleg å gjødsle. Bruk av slepeslangar ved gjødslinga gir mindre marktrykk og mindre fare for jordpakking, men jorda må vere i stand til å infiltrere husdyrgjødsla ho blir tilført. Difor er det viktig å unngå spreiing på vassmetta jord.”

Kilder: Randaberg24 og Statsforvalteren i Rogaland