Rotgrønnsaker
Foto: Gartnerhallen

Valgkomiteen innstiller styremedlem som ikke er medlem Gartnerhallen.

2. mars 2019

Valgkomiteen i Gartnerhallen har avsluttet sitt arbeid, og det foreligger nå en innstilling på kandidater til landsstyret. Styreleder Per Olav Skutle er innstilt på gjenvalg, og valgkomiteen foreslår at det velges inn en ekstern representant i landsstyret. Valget skjer på årsmøtet i Gartnerhallen SA som er berammet til 11. april 2019.

Valgkomiteen har fått et ganske tydelig signal fra årsmøtene de siste par årene om å spesielt vurdere sammensetningen av kompetanse i landsstyret, og om nødvendig se etter rett kompetanse utenfor medlemsmasse. Årsmøtet vedtok endringer i vedtektene i 2017, som åpnet for at inntil én person kan velges inn i landsstyret uten å være medlem i Gartnerhallen.

– Valgkomiteen har hatt en krevende jobb, og vi er svært fornøyd med å kunne innstille Ingunn Haugen Hegdal til plass i landsstyret, sier Ragnhild Eggen Viken som har vært leder av valgkomiteen. – Vi mener Ingunn har en erfaringsbakgrunn som vil passe svært godt, og komplementere kompetansen til de øvrige styremedlemmene. Vi er også glade for å kunne innstille Per Olav Skutle til å fortsette i styrelederrollen, da vi mener det er viktig med kontinuitet over noen år i denne rollen, sier Eggen Viken.

For øvrig er valgkomiteens innstilling at Ole Davidsen og Stine Mølstad foreslås gjenvalgt. Torbjørg Austrud, som også er på valg, er da foreslått erstattet av Ingunn Haugen Hegdal. Annelin Sveinsvoll og Harald Oskar Buttedahl er ikke på valg.

Landsstyret styrkes med ekstern kompetanse
Årsmøtet i Gartnerhallen vil i april få forelagt en innstilling fra valgkomiteen om å velge inn Ingunn Haugen Hegdal som ekstern representant i landsstyret. Haugen Hegdal har mange års erfaring som mellomleder og toppleder i både norske og internasjonale selskaper. Hun er utdannet siviløkonom fra BI og Mannheim (Tyskland) med tilleggsutdannelse innen merkevarebygging, markedskommunikasjon og endringsledelse.

Gjennom sin karriere har hun fått god kjennskap til mange ulike prosesser i ulike bedrifter. Hun har jobbet i Nestlè, Rieber& Søn (Toro), Fjordland, Nortura (Gilde), Santa Maria, Kiwi, ICA, Fleury Michon og Primaflor. Fra disse selskapene har hun fått en svært god helhetsforståelse. Hun hatt posisjoner innen innovasjon, konseptutvikling, markedskommunikasjon, salgsledelse, kategoriutvikling, forhandling, rekruttering og endringsprosesser. Videre har Ingunn også hatt en rekke styreverv i andre virksomheter. Ingunn Haugen Hegdal er i dag ansatt i The Assessment Company AS, et firma som jobber med strategi, innovasjon og ledelse på mange nivåer. 1. mars 2019 arbeidet.

Kilde: Gartnerhallen