I utgangspunktet var fristen for Budsjettnemda 1. september. Årsaken til at de har fått utsatt sin frist er at de avventer forhandlinger om pris på gjødsel mellom Yara og Felleskjøpet. Disse forhandlingene vil ha stor betydning for Budsjettnemdas arbeid, og er derfor viktig å få avklart før de leverer sin rapport. 

Ny frist for Budsjettnemda er satt til 6. september. 

Felleskjøpet Agri bekrefter møte i morgen

-Det er riktig at Yara og Felleskjøpet har et møte i morgen torsdag, sier Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Agri til Landbruk24.

-Dette er et møte avtalt tilbake i tid for å se på utviklingen i råvarepriser internasjonalt og øvrige faktorer som kan påvirke gjødselmarkedet. Hva som eventuelt kommer ut av møtet må vi komme tilbake til mot slutten av uken.

Når det gjelder tilleggsforhandlingene vil innsikten vi og Yara sitter på bli delt med partene i disse forhandlingene, sier Skjennald.

Kilde. Norges Bondelag og Felleskjøpet Agri.